Preskoči na glavno vsebino

Kakšne so prednosti evra

Evro prinaša posameznikom, podjetjem in gospodarstvom držav, ki ga uporabljajo, številne prednosti. Med temi so:

  • enostavnost primerjave cen med državami, kar povečuje konkurenco med podjetji in koristi potrošnikom
  • stabilnost cen
  • evro podjetjem omogoča preprostejše, cenejše in varnejše nakupovanje in prodajo v evrskem območju ter trgovanje s preostalim svetom
  • boljša gospodarska stabilnost in rast
  • bolje integrirani in zato učinkovitejši finančni trgi
  • večji vpliv v svetovnem gospodarstvu
  • konkreten simbol evropske identitete

Številne prednosti so med seboj povezane. Gospodarska stabilnost je dobra za gospodarstvo držav članic, saj državam omogoča načrtovanje za prihodnost. Koristi pa tudi podjetjem, ker zmanjšuje negotovost in jih spodbuja k vlaganjem, kar povečuje zaposlenost in zagotavlja kakovostnejša delovna mesta.

Kako evro zagotavlja prednosti

Evro je odpravil stroške zaradi tveganja valutnih nihanj znotraj evrskega območja ter zaščitil evropske potrošnike in podjetja pred dragimi nihanji na valutnih trgih, ki so v nekaterih državah v preteklosti ogrožala zaupanje, odvračala naložbe in povzročala gospodarsko nestabilnost. Pred uvedbo evra je menjava valut pomenila dodatne stroške, tveganje in manjšo transparentnost pri transakcijah med državami. Zaradi uporabe enotne valute je poslovanje in vlaganje v evrskem območju cenejše in manj tvegano.

Evro zaradi možnosti primerjanja cen tudi spodbuja trgovino in raznovrstne naložbe med državami. Potrošnikom in podjetjem tudi zagotavlja najboljše cene.

Prednosti v svetovnem merilu

Obseg enotne valute in evrskega območja prinaša tudi nove priložnosti v svetovnem gospodarstvu. Z enotno valuto je evrsko območje postalo privlačnejše območje za poslovanje tretjih držav, kar spodbuja trgovino in naložbe.

Zaradi preudarnega gospodarskega upravljanja je evro privlačna rezervna valuta za druge države, kar daje evrskemu območju pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu. Evro je druga najbolj razširjena rezervna valuta na svetu.

Zaradi stabilnosti evra je tudi za podjetja po vsem svetu, ki trgujejo z Evropo, privlačno, da sprejmejo navajanje cen v evrih. Evropskim podjetjem to prihrani stroške gibanja valut in stroške menjave evra v druge valute. Evro se uporablja za skoraj 40 % čezmejnih plačil na svetu in za skoraj polovico izvoza EU.

Obseg in skrbno upravljanje zagotavljata evrskemu območju tudi gospodarsko stabilnost, zaradi česar je bolj odporno na zunanje ekonomske pretrese, tj. nenadne gospodarske spremembe, do katerih lahko pride zunaj evrskega območja in ki lahko prizadenejo gospodarstva držav članic (npr. povišanje cen nafte na svetovnem trgu, pretresi na svetovnih valutnih trgih). Evrsko območje lahko zaradi svoje velikosti in moči bolje obvlada takšne zunanje pretrese brez izgube delovnih mest in gospodarske rasti.

Izkoriščanje prednosti

Prednost evrskega območja je njegovo preudarno gospodarsko upravljanje. Gospodarska in fiskalna pravila EU, vključno s Paktom za stabilnost in rast, ki je osrednji element ekonomske in monetarne unije, spodbujajo gospodarsko stabilnost in rast. Evro je kot sestavni del gospodarskih, političnih in socialnih struktur današnje Evropske unije osrednji mehanizem za izboljšanje prednosti enotnega trga, trgovinske politike in političnega sodelovanja.