Gå til hovedindholdet

Hvad er fordelene ved euroen?

Euroen giver mange fordele for enkeltpersoner, virksomheder og økonomien i de lande, der bruger den. Fordelene omfatter følgende:

  • det er let at sammenligne priser på tværs af landene, og det øger konkurrencen mellem virksomhederne, hvilket kommer forbrugerne til gode
  • prisstabilitet
  • euroen gør det lettere, billigere og sikrere for virksomheder at købe og sælge i euroområdet og handle med resten af verden
  • øget økonomisk stabilitet og vækst
  • bedre integrerede og dermed mere effektive finansielle markeder
  • større indflydelse på den globale økonomi
  • et håndgribeligt symbol på en europæisk identitet.

Mange af disse fordele er indbyrdes forbundet. Økonomisk stabilitet er eksempelvis godt for et medlemslands økonomi, fordi den giver regeringen mulighed for at lægge fremtidsplaner. Økonomisk stabilitet gavner også virksomhederne ved at mindske usikkerheden og stimulere investeringer. Dermed er den også til fordel for borgerne i form af øget beskæftigelse og job af bedre kvalitet.

Hvordan giver euroen disse fordele?

Med euroen er der blevet sat punktum for udgifterne til valutakursudsving inden for euroområdet. Dette beskytter forbrugere og virksomheder i euroområdet mod dyre udsving på valutamarkederne. Tidligere kunne det i nogle lande underminere tilliden, bremse investeringer og medføre økonomisk ustabilitet. Inden euroen var man nødt til at veksle valuta, hvilket betød ekstra omkostninger og risiko og manglende gennemsigtighed i forbindelse med transaktioner mellem lande. En fælles valuta gør det nemmere, billigere og mindre risikabelt at drive forretning og investere i euroområdet.

Ved at gøre det let at sammenligne priser fremmer euroen handel og investeringer af enhver art mellem landene. Euroen hjælper også de enkelte forbrugere og virksomheder med at opnå de bedste priser.

Fordele på verdensplan

Den fælles valutas udbredelse og euroområdets størrelse skaber desuden nye muligheder i den globale økonomi. En fælles valuta gør euroområdet til en mere attraktiv region at gøre forretning med for virksomheder fra lande uden for EU, og dermed styrkes handlen og investeringerne.

Forsigtig økonomisk forvaltning gør euroen til en attraktiv reservevaluta for andre ikke-EU-lande, og dermed får euroområdet mere at skulle have sagt i den globale økonomi. Euroen er den næstmest populære reservevaluta i verden.

Euroens stabilitet gør det også mere attraktivt for virksomheder fra hele verden, der handler med Europa, at acceptere priser i euro. Det sparer de europæiske virksomheder for de udgifter, der er forbundet med valutakursændringer og med ombytningen af euro til andre valutaer. Euroen er den foretrukne valuta til næsten 40 % af alle grænseoverskridende betalinger og knap halvdelen af EU's eksport på verdensplan.

Euroområdets størrelse og fornuftige forvaltning skaber også økonomisk stabilitet og gør det mere modstandsdygtigt over for eksterne økonomiske "chok", dvs. pludselige økonomiske ændringer, der kan opstå uden for euroområdet og forstyrre de nationale økonomier. Det kan f.eks. være globale stigninger i oliepriserne eller uro på de globale valutamarkeder. At euroområdet er så stort og stærkt, betyder, at det er bedre i stand til at absorbere sådanne eksterne chok uden tab af arbejdspladser eller lavere vækst til følge.

Udnyttelse af fordelene

For det første gavner en forsigtig forvaltning økonomien i euroområdet. EU's økonomiske og finanspolitiske regler, herunder stabilitets- og vækstpagten, der er et centralt element i Den Økonomiske og Monetære Union, fremmer økonomisk stabilitet og vækst. For det andet er euroen den vigtigste mekanisme med hensyn til at maksimere fordelene ved det indre marked, handelspolitikken og det politiske samarbejde. Som sådan er euroen en integreret del af de økonomiske, sociale og politiske strukturer i vore dages Europæiske Union.

Yderligere oplysninger