Skip to main content

Priekšrocības

Kādas ir eiro priekšrocības?

Eiro sniedz daudz priekšrocību privātpersonām, uzņēmumiem un to valstu ekonomikai, kuras to izmanto, jo īpaši:

  • vienkāršāk salīdzināt cenas starp valstīm; tas veicina konkurenci starp uzņēmumiem, tādējādi darot daudz laba patērētājiem;
  • cenu stabilitāte;
  • uzņēmumiem ir vienkāršāk, lētāk un drošāk pirkt un pārdot eirozonas valstīs un tirgoties ar valstīm citur pasaulē;
  • stabilāka ekonomika un izaugsme;
  • labāk integrēti un līdz ar to efektīvāki finanšu tirgi;
  • lielāka ietekme uz pasaules ekonomiku;
  • taustāms Eiropas identitātes simbols.

Daudzas no šīm priekšrocībām ir savstarpēji saistītas. Piemēram, ekonomikas stabilitāte nāk par labu dalībvalstu ekonomikai, jo tā dod iespēju valstu valdībām plānot nākotni, bet tā ir noderīga arī uzņēmumiem, jo tā mazina nenoteiktību un stimulē investīcijas. Tas, savukārt, nāk par labu iedzīvotājiem, jo palielinās nodarbinātība un kvalitatīvu darbvietu skaits.

Kā eiro realizē šīs priekšrocības?

Ar eiro ieviešanu eirozonā atkrita izdevumi, kas ir saistīti valūtas kursa svārstībām. Patērētāji un uzņēmumi eirozonā līdz ar to ir pasargāti no dārgām monetāro tirgu svārstībām, kas agrāk dažās valstīs iedragāja uzticību, atturēja no investīcijām un radīja ekonomisko nestabilitāti. Pirms eiro ieviešanas nepieciešamība pēc valūtas maiņas nozīmēja papildu izmaksas, riskus un caurskatāmības trūkumu pārrobežu darījumos. Pateicoties vienotai valūtai, ir vieglāk, lētāk un nav tik riskanti veikt uzņēmējdarbību un investēt eirozonā.

Atvieglojot cenu salīdzināšanu, eiro veicina visu veidu tirdzniecību un investīcijas starp valstīm. Tas arī palīdz patērētājiem un uzņēmumiem iegūt labākās cenas.

Eiro radītie ieguvumi visā pasaulē

Vienota nauda un eirozonas mērogs paver jaunas iespējas pasaules ekonomikā. Pateicoties vienotajai valūtai, eirozona ir kļuvusi par ārpussavienības valstīm pievilcīgu biznesa reģionu, un tas stimulē tirdzniecību un investīcijas.

Turklāt pārdomāta ekonomikas pārvaldība padara eiro par ārpussavienības valstīm pievilcīgu rezerves valūtu un pastiprina eirozonas ietekmi pasaules ekonomikā. Eiro ir pasaulē otrā populārākā rezervju valūta.

Eiro stabilitāte arī pamudina visas pasaules uzņēmumus, kuri tirgojas ar Eiropu, pieņemt eiro valūtā izteiktas cenas. Tas aiztaupa Eiropas uzņēmumiem izmaksas, kas saistītas ar pārmaiņām valūtas maiņas kursos un eiro konvertēšanu citās valūtās. Eiro ir valūta, ko izmanto gandrīz 40 % no pasaules pārrobežu maksājumiem un gandrīz pusei no ES eksporta visā pasaulē.

Eirozonas mērogs un pārdomāta pārvaldība rada ekonomisko stabilitāti, kas padara to noturīgāku pret ārējiem ekonomikas satricinājumiem, t.i., pēkšņām ekonomiskām pārmaiņām, kas var rasties ārpus eirozonas un negatīvi ietekmēt valstu ekonomiku, kā naftas cenu pieaugums un finanšu tirgu nestabilitāte. Eirozonas lielums un ekonomiskais varenums uzlabo tās spēju absorbēt šādus ārējus satricinājumus bez darbvietu zaudēšanas un izaugsmes pazemināšanās.

Dalības augļi

Pirmkārt, eirozonas ekonomika gūst labumu no pārdomātas pārvaldības. ES ekonomiskie un fiskālie noteikumi, tostarp Stabilitātes un izaugsmes pakts, kas ir ekonomiskās un monetārās savienības centrāls elements, veicina ekonomikas stabilitāti un izaugsmi. Otrkārt, eiro ir būtisks mehānisms vienotā tirgus, tirdzniecības politikas un politiskās sadarbības priekšrocību maksimizēšanai. Tādējādi tas ir mūsdienu Eiropas Savienības ekonomisko, sociālo un politisko struktūru neatņemama sastāvdaļa.

Papildu informācija