Glavni sadržaj

Što su prednosti eura?

Euro pojedincima, poduzećima i gospodarstvima zemalja koje ga upotrebljavaju nudi brojne prednosti:

  • lakoću uspoređivanja cijena među zemljama, čime se potiče tržišno natjecanje među poduzećima u korist potrošača
  • stabilnost cijena
  • zahvaljujući euru poduzeća mogu lakše, jeftinije i sigurnije kupovati i prodavati u cijelom europodručju i trgovati s ostatkom svijeta
  • poboljšanu gospodarsku stabilnost i rast
  • bolje integrirana i stoga učinkovitija financijska tržišta
  • veći utjecaj na svjetsko gospodarstvo
  • opipljiv simbol europskog identiteta.

Mnoge od tih prednosti međusobno su povezane. Primjerice, gospodarska stabilnost pogoduje gospodarstvima država članica jer omogućuje vladama da planiraju za budućnost. Od gospodarske stabilnosti koristi imaju i poduzeća jer se njome smanjuje nesigurnost i potiče poduzeća na ulaganje. To pak donosi koristi građanima jer im otvara brojnije mogućnosti zaposlenja na boljim radnim mjestima.

Kako euro ostvaruje te prednosti?

Zahvaljujući euru nestali su troškovi fluktuacija deviznog tečaja unutar europodručja. Time su potrošači i poduzeća u europodručju pošteđeni skupih promjena cijena na valutnim tržištima, koje su u nekim zemljama narušavale povjerenje, odvraćale od ulaganja i uzrokovale gospodarsku nestabilnost. Prije uvođenja eura potreba za mijenjanjem valuta stvarala je dodatne troškove, a prekogranične transakcije bile su rizične i nedovoljno transparentne. Upotrebom jedinstvene valute poslovanje i ulaganje u europodručju postali su jednostavniji, jeftiniji i manje rizični.

Olakšavanjem usporedbe cijena euro potiče trgovinu i ulaganja među zemljama i pomaže pojedinačnim potrošačima i poduzećima da si osiguraju najbolje cijene.

Prednosti na globalnoj razini

Razmjeri jedinstvene valute i europodručja ujedno otvaraju nove mogućnosti na svjetskoj gospodarskoj sceni. Jedinstvena valuta razlog je zbog kojeg je europodručje trećim zemljama privlačna regija za poslovanje, što doprinosi promicanju trgovine i ulaganja.

Razborito gospodarsko upravljanje učinilo je euro privlačnom rezervnom valutom za treće zemlje, a europodručju dalo veći utjecaj u svjetskom gospodarstvu. Euro je druga najpopularnija rezervna valuta na svijetu.

Zbog njegove stabilnosti poduzeća iz cijelog svijeta koja trguju s Europom prihvaćaju navođenje cijene u eurima. Time su europska poduzeća pošteđena troškova povezanih s promjenama tečaja i troškova konverzije eura u druge valute. Euro je valuta koja se odabire za gotovo 40 % globalnih prekograničnih plaćanja i gotovo polovinu svjetskog izvoza EU-a.

Gospodarska stabilnost europodručja, koja je rezultat njegovih razmjera i razboritog upravljanja, čini ga otpornijim na vanjske gospodarske poremećaje, tj. nagle gospodarske promjene koje mogu nastati izvan europodručja i narušiti stabilnost nacionalnih gospodarstava, kao što su rast cijena nafte u cijelom svijetu ili previranja na svjetskim valutnim tržištima. Veličina i snaga europodručja omogućuju lakše apsorbiranje takvih vanjskih poremećaja, bez gubitka radnih mjesta i usporavanja rasta.

Iskorištavanje prednosti

Gospodarstvo europodručja prije svega uživa pogodnosti razboritog upravljanja. Gospodarska i fiskalna pravila EU-a, uključujući Pakt o stabilnosti i rastu kao središnju sastavnicu ekonomske i monetarne unije, potiču gospodarsku stabilnost i rast. Euro je i ključni mehanizam za maksimalno iskorištavanje prednosti jedinstvenog tržišta, trgovinske politike i političke suradnje. Kao takav on je sastavni dio gospodarskih, socijalnih i političkih struktura današnje Europske unije.