Direct la conținutul principal

Ce avantaje oferă moneda euro?

Moneda euro oferă numeroase avantaje cetățenilor, întreprinderilor și economiilor țărilor care o utilizează. Printre acestea se numără:

  • ușurința cu care prețurile pot fi comparate între țări, ceea ce stimulează concurența între întreprinderi, aducând astfel beneficii consumatorilor
  • stabilitatea prețurilor
  • folosind euro, întreprinderile pot să vândă și să cumpere în zona euro și să facă comerț cu restul lumii, mai ușor, mai ieftin și mai sigur
  • o mai bună stabilitate economică și condiții propice pentru creștere economică
  • piețe financiare mai bine integrate și, prin urmare, mai eficiente
  • o mai mare influență în economia mondială
  • un simbol tangibil al identității europene.

Multe din aceste avantaje sunt interconectate. De exemplu, stabilitatea economică este benefică pentru economia statelor membre, întrucât le permite guvernelor să facă planuri pentru viitor, dar și pentru întreprinderi, reducând incertitudinile și încurajând investițiile. Toate acestea ajută cetățenii, pentru că se generează astfel noi locuri de muncă, de mai bună calitate.

Cum generează moneda euro aceste avantaje?

Moneda euro a eliminat costurile fluctuațiilor cursului de schimb în zona euro. Astfel, consumatorii și întreprinderile din zona euro sunt protejați împotriva fluctuațiilor costisitoare de pe piețele valutare, care, în unele țări, au subminat încrederea, au descurajat investițiile și au cauzat instabilitate economică. Înainte de introducerea monedei euro, schimbul valutar și tranzacțiile între țări presupuneau costuri și riscuri suplimentare, în condiții lipsite de transparență. Utilizarea unei monede unice facilitează activitatea economică și investițiile în zona euro, reducând costurile și diminuând nivelul de risc.

Întrucât facilitează compararea prețurilor, moneda euro încurajează comerțul și investițiile de toate tipurile între țări. De asemenea, ajută consumatorii individuali și întreprinderile să obțină cele mai bune prețuri.

Avantaje la scară globală

Statutul monedei euro și anvergura zonei euro oferă noi oportunități la nivel mondial. Pentru că are o monedă unică, zona euro reprezintă o regiune atractivă pentru oamenii de afaceri din țările terțe, ceea ce încurajează comerțul și investițiile.

Mai mult, prudența cu care este gestionată economia zonei face ca moneda euro să reprezinte o alegere atractivă pentru rezervele de valută ale țărilor terțe. Astfel, zona euro are un cuvânt mai greu de spus în economia mondială. Euro este a doua monedă de rezervă din lume.

Stabilitatea monedei euro face ca întreprinderile din întreaga lume care tranzacționează cu Europa să accepte prețuri exprimate în euro. Astfel, întreprinderile europene sunt scutite de costurile legate de modificările survenite la nivelul cursurilor de schimb valutar și de conversia monedei euro în alte monede. Euro este moneda aleasă pentru aproape 40 % din plățile transfrontaliere efectuate la nivel mondial și pentru aproape jumătate din exporturile UE la nivel mondial.

Pe de altă parte, dimensiunea zonei euro și buna sa gestionare asigură stabilitatea economică, ceea ce o protejează de eventuale „șocuri” economice externe, și anume schimbările economice bruște care pot apărea în afara zonei euro și pot afecta negativ economiile naționale – de exemplu, creșterea prețului petrolului sau turbulențele de pe piețele valutare internaționale. Zona euro este un spațiu economic vast și solid, ceea ce îi permite să atenueze astfel de șocuri externe și să evite pierderea de locuri de muncă sau încetinirea creșterii economice.

Culegerea roadelor

În primul rând, economia zonei euro beneficiază de o gestionare prudentă. Normele economice și bugetare ale UE, inclusiv Pactul de stabilitate și de creștere, o componentă centrală a uniunii economice și monetare, promovează stabilitatea și creșterea economică. În al doilea rând, moneda euro este mecanismul esențial pentru valorificarea avantajelor pieței unice, ale politicii comerciale și ale cooperării politice. Ca atare, aceasta face parte integrantă din structurile economice, sociale și politice ale Uniunii Europene de astăzi.

Informații suplimentare