Direct naar de inhoud

Wat zijn de voordelen van de euro?

De euro biedt veel voordelen voor particulieren, bedrijven en de economieën van de landen die er gebruik van maken, en met name:

  • prijzen in verschillende landen kunnen gemakkelijker worden vergeleken, wat de concurrentie tussen bedrijven bevordert, wat de consument ten goede komt
  • prijsstabiliteit
  • de euro maakt het voor bedrijven makkelijker, goedkoper en veiliger om handel te drijven in de hele eurozone en met de rest van de wereld
  • meer economische stabiliteit en groei
  • meer geïntegreerde en dus efficiëntere financiële markten
  • grotere invloed op de wereldeconomie
  • een concreet symbool van een Europese identiteit

Veel van deze voordelen hangen met elkaar samen. Zo is economische stabiliteit goed voor de economie van de EU-landen omdat hun regering daardoor beter toekomstplannen kunnen maken. Maar economische stabiliteit is ook goed voor het bedrijfsleven omdat het de onzekerheid vermindert en aanmoedigt tot investeren. Dit is op zijn beurt gunstig voor het grote publiek, voor wie het meer en betere banen oplevert.

Waarom levert de euro deze voordelen op?

Dankzij de euro zijn de kosten van wisselkoersschommelingen binnen de eurozone weggevallen. In het verleden konden deze kosten het consumentenvertrouwen schaden, investeringen ontmoedigen en economische instabiliteit veroorzaken. Vóór de invoering van de euro zorgde het wisselen van geld bij transacties tussen verschillende landen voor extra kosten, risico's en een gebrek aan transparantie. Met de gemeenschappelijke munt is het gemakkelijker, goedkoper en veiliger zaken doen in de eurozone.

Het is gemakkelijk om prijzen te vergelijken, waardoor handel en investeringen tussen landen aangemoedigd worden. Ook kunnen consumenten en bedrijven ervoor zorgen dat ze nooit te veel betalen.

Wereldwijde voordelen

De schaal van de gemeenschappelijke munt en de eurozone levert ook nieuwe kansen op in de wereldeconomie. De eurozone is met een gemeenschappelijke munt is een aantrekkelijkere handelspartner voor andere landen, en dat is goed voor de handel en de investeringen.

Een verstandig economisch beleid maakt de euro voor landen buiten de EU interessant als reservemunt en geeft de eurozone meer invloed binnen de wereldeconomie. De euro is de op één na populairste reservemunt ter wereld.

Omdat de euro zo stabiel is, is het aantrekkelijk voor bedrijven in de hele wereld om met prijzen in euro's te werken. Europese bedrijven blijven zo gespaard van koersschommelingen en wisselkosten. Bijna 40% van de wereldwijde internationale betalingen en bijna de helft van de wereldwijde export van de EU gebeuren in euro's.

Schaalvergroting en voorzichtig beheer zorgen voor economische stabiliteit in de eurozone. Daardoor is zij beter bestand tegen plotse economische veranderingen die zich buiten de eurozone voordoen en nationale economieën kunnen verstoren, zoals wereldwijde stijgingen van de olieprijs of turbulentie op de valutamarkten. De eurozone kan dergelijke externe schokken dankzij haar omvang en kracht beter absorberen, het banenverlies beperken en de groei op peil houden.

De vruchten plukken

Ten eerste profiteert de economie van de eurozone van een verstandig beleid. De economische en begrotingsregels van de EU, waaronder het Stabiliteits- en groeipact, een essentieel element van de Europese monetaire unie, stimuleren economische stabiliteit en groei. Ten tweede is de euro het belangrijkste instrument om optimaal te profiteren van de voordelen van de gemeenschappelijke markt, het handelsbeleid en politieke samenwerking. Daardoor is de munt een onmisbaar onderdeel van de economische, sociale en politieke structuren van de Europese Unie van vandaag.