Siirry pääsisältöön

Onko eurosta hyötyä?

Eurosta on paljon hyötyä kansalaisille, yrityksille ja niiden maiden talouksille, joissa sitä käytetään. Euron käytön hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

  • hintoja on helppo verrata eri maiden välillä, mikä lisää yritysten välistä kilpailua ja hyödyttää siten kuluttajia
  • hintavakaus
  • euron ansiosta yritysten on helpompaa, halvempaa ja turvallisempaa käydä kauppaa euroalueella ja muualla maailmassa
  • euro on vakauttanut taloutta ja lisännyt talouden kasvua
  • yhdentyneemmät ja siten tehokkaammat rahoitusmarkkinat
  • suurempi vaikutusvalta maailmantaloudessa
  • euro on eurooppalaisen identiteetin konkreettinen symboli.

Monet näistä hyödyistä liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi talouden vakaus on hyväksi yksittäisten jäsenvaltioiden taloudelle, sillä se mahdollistaa julkisen talouden pitkän aikavälin suunnittelun. Talouden vakaus hyödyttää samalla myös yrityksiä, koska se vähentää epävarmuutta ja kannustaa niitä tekemään investointeja. Investointien kasvu hyödyttää vuorostaan kansalaisia, sillä se parantaa työllisyyttä ja synnyttää uusia ja laadukkaampia työpaikkoja.

Mihin euron hyödyt perustuvat?

Euro on poistanut valuuttakurssivaihteluista aiheutuvat kustannukset euroalueella. Tämä suojelee kuluttajia ja yrityksiä euroalueella kalliilta valuuttamarkkinoiden heilahteluilta, jotka ovat joissakin maissa heikentäneet luottamusta, hillinneet investointeja ja aiheuttaneet taloudellista epävakautta. Ennen euron käyttöönottoa valuutanvaihdosta aiheutui lisäkuluja ja riskejä ja maiden rajat ylittävien tilisiirtojen läpinäkyvyys oli puutteellista. Yhteisen rahan käyttö tekee liiketoiminnasta ja investoimisesta euroalueella helpompaa, halvempaa ja vähemmän riskialtista.

Koska euro helpottaa hintojen vertailua, se edistää kaikenlaista kauppaa ja investointeja maiden välillä. Sen ansiosta yksittäiset kuluttajat ja yritykset voivat saada parhaat hinnat.

Hyötyä koko maailman taloudelle

Euron käytön ja euroalueen laajuus tuo uusia mahdollisuuksia myös maailmantaloudessa. Yhteinen raha tekee euroalueesta houkuttelevamman markkina-alueen EU:n ulkopuolisille maille ja edistää näin kauppaa ja investointeja.

Vakaa taloudenpito taas tekee eurosta houkuttelevan varantovaluutan EU:n ulkopuolisille maille ja vahvistaa euroalueen asemaa maailmantaloudessa. Euro on maailman toiseksi suosituin varantovaluutta.

Koska euron arvo on vakaa, Euroopan ulkopuoliset yritykset käyvät mielellään kauppaa euromaiden kanssa euromääräisillä hinnoilla. Näin eurooppalaiset yritykset säästävät valuuttakurssimuutoksista ja valuutanvaihdosta aiheutuvissa kustannuksissa. Euroa käytetään maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lähes 40 prosentissa kaikista maasta toiseen tapahtuvista maksuista ja lähes puolessa EU:n viennistä.

Euroalueen koko ja maltillinen taloudenhoito tuovat myös vakautta euroalueen talouteen ja vähentävät alttiutta ulkoisille talouden häiriöille. Tällaisia ovat esimerkiksi euroalueen ulkopuolella tapahtuvat, kansallisia talouksia horjuttavat yllättävät talouden muutokset, kuten öljyn hinnan nousu tai epävarmuus maailman valuuttamarkkinoilla. Laajuutensa ja vahvuutensa ansiosta euroalue kestää paremmin ulkoisia häiriötekijöitä ilman, että työpaikat katoavat tai kasvu hiipuu.

Etujen hyödyntäminen

Euroalueen talous hyötyy ensinnäkin järkevästä taloudenhoidosta. EU:n talous- ja finanssipoliittiset säännöt, mukaan lukien vakaus- ja kasvusopimus, joka on keskeinen osa talous- ja rahaliittoa, edistävät talouden vakautta ja kasvua. Toiseksi euron avulla voidaan maksimoida sisämarkkinoiden, kauppapolitiikan ja poliittisen yhteistyön hyödyt. Euro onkin olennainen osa nykyisen Euroopan unionin taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia rakenteita.