Přejít na hlavní obsah

Jaké jsou přínosy eura?

Euro nabízí mnoho výhod jednotlivcům i podnikům a přínosné obecně je bezesporu pro ekonomiky zemí, které jednotnou měnu používají. K těmto výhodám patří:

  • možnost snadného porovnání cen mezi jednotlivými zeměmi, což posiluje hospodářskou soutěž mezi podniky, z čehož mají užitek sami spotřebitelé
  • cenová stabilita
  • snazší, levnější a bezpečnější obchodní transakce v celé eurozóně i se zbytkem světa
  • vyšší ekonomická stabilita a růst
  • integrovanější, a tím pádem efektivnější finanční trhy
  • větší vliv na světové hospodářství
  • hmatatelným symbol evropské identity

Mnohé z těchto přínosů se vzájemně podmiňují. Například ekonomická stabilita je přínosem pro hospodářství každého členského státu, protože vládě umožňuje tvořit plány do budoucna. Z této stability však mají prospěch i podniky, protože snižuje nejistotu ohledně budoucího vývoje a podporuje je tak v tom, aby investovaly. To je zase dobré pro veřejnost, jelikož tak vzniká větší počet pracovních míst a zvyšuje se jejich kvalita.

Z čeho výhody eura vycházejí?

Díky euru zanikly v rámci eurozóny náklady související s kolísáním směnných kurzů. Spotřebitelé a podniky v eurozóně jsou tak chráněni od výkyvů na měnových trzích, které v některých zemích dříve oslabovaly důvěru, odrazovaly od investic a způsobovaly ekonomickou nestabilitu. Před zavedením eura bylo třeba převádět měny, což znamenalo náklady navíc, riziko a netransparentnost přeshraničních transakcí. S jednotnou měnou je podnikání v eurozóně snazší, hospodárnější a méně rizikové.

Tím, že je dnes jednodušší srovnávat ceny služeb a produktů v jednotlivých zemí, se podporuje obchodní i investiční činnost mezi zeměmi. Spotřebitelům a podnikům to navíc zajišťuje získat ty nejlepší ceny.

Přínos z celosvětového hlediska

Rozsah využívání jednotné měny a velikost eurozóny rovněž přináší nové příležitosti ve celosvětovém ekonomickém kontextu. S jednotnou měnou se z eurozóny stal atraktivní region pro podnikání subjektů ze zemí mimo EU, což podporuje obchod a investice obecně.

Díky obezřetnému hospodářskému řízení je euro atraktivní rezervní měnou pro nečlenské země a zajišťuje eurozóně větší respekt v celosvětové ekonomice. Euro je druhou nejpopulárnější rezervní měnou na světě.

Důsledkem stability eura je také to, že pro podniky z celého světa, které obchodují s Evropou, je zajímavější akceptovat ceny uváděné v eurech. To evropským podnikům ušetří náklady spojené se s výkyvy směnných kurzů a náklady na přepočet eura na jiné měny. Euro se využívá pro téměř 40 % globálních celosvětových přeshraničních plateb a pro téměř polovinu celosvětového exportu EU.

Rozsah a obezřetné řízení přinášejí hospodářskou stabilitu i eurozóně. Je odolnější vůči vnějším hospodářským otřesům, tzn. náhlým změnám, k nimž může dojít mimo eurozónu a které mohou narušit ekonomiku jednotlivých zemí, jako například celosvětový růst cen ropy nebo turbulence na světových devizových trzích. Velikost a síla eurozóny posilují schopnost členských zemí tyto vnější otřesy absorbovat, aniž by došlo ke ztrátě pracovních míst či zpomalení růstu.

Jak se výhod dosahuje?

Zaprvé, hospodářství zemí eurozóny má výhodu v tom, že je řízeno obezřetně. Hospodářská a fiskální pravidla EU, včetně Smlouvy o EU a Paktu stability a růstu, tohoto ústředního prvku hospodářské a měnové unie, podporují ekonomickou stabilitu a růst. Zadruhé, euro je klíčovým mechanismem, jímž se zajišťuje maximalizace přínosů jednotného trhu, obchodní politiky a politické spolupráce. Jako takové je nedílnou součástí hospodářských, sociálních a politických struktur dnešní Evropské unie.