Põhisisu juurde

Millised on euro eelised?

Euro pakub erinevaid eeliseid üksikisikutele, ettevõtjatele ja seda kasutavate riikide majandusele. Need on muu hulgas järgmised:

  • lihtsam hinnavõrdlus riikide vahel, mis suurendab ettevõtjatevahelist konkurentsi, tuues seeläbi kasu tarbijatele;
  • hinnastabiilsus;
  • tänu eurole on ettevõtetel lihtsam, odavam ja turvalisem osta ning müüa kaupu kogu euroalal ning kaubelda ülejäänud maailmaga;
  • stabiilsem majandus ja hoogustunud majanduskasv;
  • paremini integreeritud ja seega tõhusamad finantsturud;
  • suurem mõju maailmamajanduses;
  • Euroopa identiteedi sümbol.

Paljud neist eelistest on omavahel seotud. Näiteks on stabiilsus kasulik liikmesriigi majandusele, võimaldades valitsusel tulevikuplaane teha. Samas on see soodne ka ettevõtjatele, vähendades ebakindlust ja julgustades investeerima. See omakorda toob suurema tööhõive ja kvaliteetsemate töökohtade kujul kasu ka laiemale üldsusele.

Kuidas euro selliseid eeliseid tekitab?

Euro on kaotanud vahetuskursside kõikumisest tulenevad kulud euroalal. See kaitseb euroala tarbijaid ja ettevõtjaid valuutaturgudel toimuvate kulukate tõusude ja languste eest, mis mõnes riigis on õõnestanud usaldust, peletanud eemale investoreid ning põhjustanud majanduslikku ebastabiilsust. Enne euro käibelelaskmist tähendas valuuta vahetamise vajadus riikidevaheliste tehingute puhul lisakulusid, riske ja läbipaistvuse puudumist. Ühisraha kasutamine muudab äritegevuse ja investeerimise euroalal lihtsamaks, odavamaks ja vähem riskantseks.

Lihtsustades hindade võrdlemist,soodustab euro igasugust riikidevahelist kaubandust ja investeerimist. See aitab tagada ka parimad hinnad tarbijatele ja ettevõtjatele.

Ülemaailmne kasu

Ühisraha ja euroala suurus pakuvad uusi võimalusi ka ülemaailmses majanduses. Tänu ühisrahale on euroala kolmandatele riikidele atraktiivne ettevõtluspiirkond, edendades seeläbi kaubandust ja investeeringuid.

Usaldusväärne majandusjuhtimine muudab euro kolmandate riikide jaoks ahvatlevaks reservvaluutaks ning annab euroalale ülemaailmses majanduses rohkem kaalu. Euro on populaarsuselt teine reservvaluuta maailmas.

Tänu euro stabiilsusele on ka Euroopaga kauplevatel ettevõtjatel kogu maailmast kasulik leppida kokku eurodes esitatud hindades. See võimaldab Euroopa ettevõtjatel kokku hoida kulusid, mis kaasneksid vahetuskursi muutustega ning eurode vahetamisega muudeks vääringuteks. Eurodes tehakse peaaegu 40% kogu maailma välismaksetest ning peaaegu pooled ELi eksporditehingutest.

Euroala ulatus ja hoolikas juhtimine aitavad samuti selle majandust stabiilsemaks muuta, suurendades selle vastupidavust välistele majandusšokkidele. Need on sellised ootamatud muutused, mis võivad tekkida väljaspool euroala ja häirida liikmesriikide majanduse toimimist (nt ülemaailmne naftahinna tõus või ebastabiilsus ülemaailmsetel valuutaturgudel). Euroala suurus ja tugevus aitab sel nimetatud šokkidega toime tulla, ilma et töökohad kaoksid või majanduskasv pidurduks.

Eeliste realiseerimine

Euroala majandusele toob kasu usaldusväärne juhtimine. ELi majandus- ja eelarve-eeskirjad, sealhulgas stabiilsuse ja kasvu pakt, mis on majandus- ja rahaliidu keskne osa, soodustavad majanduslikku stabiilsust ja majanduskasvu. Euro on võtmetähtsusega mehhanism ühtsest turust, kaubanduspoliitikast ja poliitilisest koostööst tuleneva kasu maksimeerimiseks. Euro on tänase Euroopa Liidu majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste struktuuride lahutamatu osa.