Prejsť na hlavný obsah

„Zjednotení v rozmanitosti“, toto motto EÚ sa začalo používať v roku 2000.

Symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

Motto vo všetkých úradných jazykoch EÚ

 • v angličtine : United in diversity
 • v bulharčine : Единство в многообразието
 • v češtine : Jednotná v rozmanitosti
 • v chorvátčine: Ujedinjeni u različitosti
 • v dánčine : Forenet i mangfoldighed
 • v estónčine : Ühinenud mitmekesisuses
 • vo fínčine : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • vo francúzštine : Unie dans la diversité
 • v gréčtine : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • v holandčine : In verscheidenheid verenigd
 • v írčine : Aontaithe san éagsúlacht
 • v litovčine : Suvienijusi įvairovę
 • v lotyštine : Vienota dažādībā
 • v maďarčine : Egység a sokféleségben
 • v maltčine : Magħquda fid-diversità
 • v nemčine : In Vielfalt geeint
 • v poľštine : Zjednoczona w różnorodności
 • v portugalčine : Unida na diversidade
 • v rumunčine : Uniţi în diversitate
 • v slovenčine : Zjednotení v rozmanitosti
 • v slovinčine : Združena v raznolikosti
 • v španielčine : Unida en la diversidad
 • vo švédčine : Förenade i mångfalden
 • v taliančine : Unita nella diversità