Skip to main content

Euroopa Liidu juhtlause – „Ühinenud mitmekesisuses” – tuli esmakordselt kasutusele 2000. aastal.

Juhtlause sümboliseerib seda, kuidas eurooplased on ühinenud ELiks, et töötada rahu ja heaolu nimel, ning kuidas samal ajal kontinendi paljud erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled rikastavad nende elu.

Juhtlause kõigis ametlikes ELi keeltes

 • Bulgaaria : Единство в многообразието
 • Eesti : Ühinenud mitmekesisuses
 • Hispaania : Unida en la diversidad
 • Hollandi : In verscheidenheid verenigd
 • Horvaadi: Ujedinjeni u različitosti
 • Iiri : Aontaithe san éagsúlacht
 • Inglise : United in diversity
 • Itaalia : Unita nella diversità
 • Kreeka : Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • Leedu : Suvienijusi įvairovę
 • Läti : Vienota dažādībā
 • Malta : Magħquda fid-diversità
 • Poola : Zjednoczona w różnorodności
 • Portugali : Unida na diversidade
 • Prantsuse : Unie dans la diversité
 • Rootsi : Förenade i mångfalden
 • Rumeenia : Uniţi în diversitate
 • Saksa : In Vielfalt geeint
 • Slovaki : Zjednotení v rozmanitosti
 • Sloveeni : Združena v raznolikosti
 • Soome : Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • Taani : Forenet i mangfoldighed
 • Tšehhi : Jednotná v rozmanitosti
 • Ungari : Egység a sokféleségben