Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (76)

RSS
Tulemused 40 kuni 60
 • ELi organ

Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et ELi institutsioonid ja asutused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse nõuetest.

Veebisait
https://edps.europa.eu/_en
Telefoninumber
+32 2 283 19 00
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika asutus

Euroopa Kaitseagentuur

Euroopa Kaitseagentuur toetab ELi riike (v.a Taanit) nende kaitsevõime parandamisel.

Veebisait
https://www.eda.europa.eu/
Telefoninumber
+32 2 504 28 00
Aadress
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ELi institutsioon

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon teeb õigusaktide ettepanekuid, tagab ELi õigusaktide nõuetekohase kohaldamise ja haldab ELi rahastamisprogramme.

Veebisait
https://commission.europa.eu/index_en
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus
 • CdT

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Tõlkekeskus osutab tõlketeenuseid ELi ametitele kogu Euroopas ja teeb koostööd ELi muude tõlketeenistustega.

Veebisait
https://cdt.europa.eu/en
Telefoninumber
+352 421 71 11
Aadress
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembourg
 • ELi institutsioon

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu koosneb ELi ministritest, kes kohtuvad õigusaktide arutamiseks, muutmiseks ja vastuvõtmiseks.

Veebisait
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefoninumber
+32 2 281 61 11
Aadress
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ELi institutsioonidevaheline talitus
 • Väljaannete talitus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus pakub ametlikku kirjastusteenuste kõigile ELi institutsioonidele, organitele ja ametitele.

Veebisait
https://op.europa.eu/en/home
Telefoninumber
+352 29 291
Aadress
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
 • ELi organ

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman uurib kaebusi ELi institutsioonide või asutuste poolse puuduliku haldustegevuse kohta.

Veebisait
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Telefoninumber
+33 3 88 17 23 13
Aadress
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
 • ELi institutsioon

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament koosneb igast ELi liikmesriigist otse valitud liikmetest, kes arutavad õigusakte ja muudavad neid.

Veebisait
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefoninumber
+32 2 284 21 11
Aadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Prokuratuur

ELi sõltumatu asutus – Euroopa Prokuratuur – uurib ELi finantshuve kahjustavaid kuritegusid, esitab süüdistusi ja tagab nende kuritegude eest kohtus vastutusele võtmise.

 • Rakendusamet

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Teadusuuringute Rakendusamet on teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisasutus. Ta haldab ELi teadusuuringute stipendiume.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ELi institutsioon

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu esindab ELi riigipäid ja valitsusjuhte. Ülemkogu vastutab ELi üldise poliitilise juhtimise eest.

Veebisait
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefoninumber
+32 2 281 61 11
Aadress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Detsentraliseeritud asutus

Europol

Europol toetab ELi õiguskaitseasutusi võitluses laiaulatusliku kuritegevusega, nagu terrorism, pettus ja uimastikaubandus.

Veebisait
https://www.europol.europa.eu/
Telefoninumber
+31 70 302 50 00
Aadress
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Detsentraliseeritud asutus

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Veebisait
https://www.euspa.europa.eu/
Telefoninumber
+420 234 766 000
Aadress
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia