Põhisisu juurde
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Ülevaade

 • Ülesanded: koguda, analüüsida ja levitada teavet tööohutuse ja -tervishoiuga seotud isikutele
 • Direktor: Dr Christa Sedlatschek
 • Asutatud: 1994
 • Töötajate arv: 67
 • Asukoht: Bilbao (Hispaania)
 • Veebisait:EU-OSHA

Agentuur teeb tööd selle nimel, et muuta Euroopa tööpaigad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks – ettevõtjate, töötajate ja valitsuste hüvanguks. Amet edendab riskiennetuse kultuuri töötingimuste parandamiseks Euroopas.

Tegevusvaldkonnad

Kasusaajad

Meie eesmärk on toetada:

 • ELi ja liikmesriikide poliitikakujundajaid
 • ettevõtjaid, eelkõige mikro- ja väikeettevõtjaid
 • töötajaid ja nende esindajaid
 • tööandjaid
 • töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna spetsialiste ja teadlasi
 • üldsust ELis.

Teeme koostööd:

 • koordinatsioonikeskuste ja nende võrgustikega
 • tööturu osapooltega
 • riikide valitsustega
 • Euroopa institutsioonide, asutuste ja komiteedega
 • Euroopa Parlamendiga (tööhõivekomisjon)
 • Euroopa Komisjoniga – (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat)
 • Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusametiga (Euroopa ettevõtlusvõrgustik)
 • Euroopa Liidu Nõukoguga
 • suurettevõtjate ja valdkondlike liitudega
 • ennetavate talituste
 • töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna teadlaste
 • tööinspektorite
 • rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega.

Vaata ka …

Tutvustusvoldik

Mitmeaastane strateegiline programm aastateks 2021–2027  

Vahendid ja väljaanded

Pressikeskus

Igakuine e-uudiskiri

Töökohad

Kontaktandmed

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Nimi
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Veebisait
https://osha.europa.eu/et/
E-post
informationatosha [dot] europa [dot] eu
Telefoninumber
+34 944-358-400
Faksinumber
+34 944-358-401
Postiaadress
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Hispaania
Sotsiaalmeedia