Põhisisu juurde
Detsentraliseeritud asutusCdT

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Ülevaade

Tõlkekeskus osutab tõlke- ja muid keeleteenuseid ELi ametitele, asutustele ja institutsioonidele kogu Euroopas ja teeb koostööd ELi muude tõlketeenistustega.

Tegevusvaldkonnad

Tõlkekeskus osutab ELi spetsialiseeritud asutustele ja muudele ametitele keeleteenuseid, järgmistes valdkondades:

 • tõlkimine, sealhulgas masintõlge, millele järgneb täielik ja osaline järeltoimetamine
 • toimetamine
 • redigeerimine
 • terminoloogiatöö
 • videote subtiitritega varustamine
 • transkriptsioon
 • keelenõustamine

Tõlkekeskus abistab ka muude ELi institutsioonide ja asutuste tõlketeenistusi, kui nende töökoormus on eriti suur, ning aitab kaasa eriprojektidele.

Lisaks teeb keskus koostööd ELi muude tõlketeenistustega institutsioonidevahelises kirjaliku ja suulise tõlke komitees, et:

 • tõhustada töömeetodeid ja -vahendeid
 • ühtlustada ELi eri tõlketalituste menetlusi
 • muuta tõlkimine ELis säästlikumaks
 • teha koostööd seoses suurprojektidega, näiteks IATE ehk ELi terminoloogiaandmebaasiga

Keskus aitab ka rakendada ELi mitmekeelsuse strateegilist raamistikku, mille eesmärk on toetada kodanike keeleoskuse parandamist.

Kuidas tõlkekeskus töötab

 • Keskusel on 70 klienti, kes esitavad tellimused spetsiaalse veebipõhise portaali kaudu ja tasuvad töö eest arve alusel.
 • Kuna ELi ametite valdkonnad on väga mitmesugused, tegeleb keskus väga erinevate erialatekstidega, mis võivad olla mõnes ELi või muus kui ELi keeles.
 • Tõlkekeskus tellib töid ka tuhandetelt vabakutselistelt tõlkijatelt, kelle töö kvaliteeti kontrollivad enne kliendile saatmist keskuse töötajad.

Lisateave

Väljaanded

Tõlkekeskuse strateegia

Tegevusaruanded ja tööprogrammid

Töövõimalused

Pakkumismenetlused

Kontaktandmed

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Nimi
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Veebisait
https://cdt.europa.eu/et
Telefoninumber
+352 421 71 11
Postiaadress
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luksemburg, Luksemburg
Sotsiaalmeedia