Prejsť na hlavný obsah
Decentralizovaná agentúraCdT

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Prehľad

Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské a súvisiace jazykové služby pre agentúry, orgány a inštitúcie EÚ v celej Európe a spolupracuje s ďalšími prekladateľskými službami EÚ.

Úlohy

Poskytuje jazykové služby špecializovaným agentúram a orgánom EÚ. Ide najmä o služby, ako sú:

 • preklad vrátane strojového prekladu, po ktorom nasleduje úplná a základná dodatočná jazyková úprava,
 • revízia,
 • redakčná úprava,
 • terminologická práca,
 • titulkovanie,
 • transkripcia,
 • jazykové poradenstvo.

Stredisko takisto pomáha prekladateľským službám ostatných inštitúcií a orgánov EÚ pri práci na osobitných projektoch alebo v prípade preťaženia ich vlastných kapacít.

S ďalšími prekladateľskými službami EÚ spolupracuje v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby s cieľom:

 • vytvoriť efektívnejšie pracovné metódy a nástroje,
 • navzájom zosúladiť postupy jednotlivých prekladateľských služieb EÚ,
 • dosiahnuť celkové úspory v oblasti prekladu v EÚ,
 • spolupracovať na veľkých projektoch, ako je IATE, terminologická databáza EÚ.

Stredisko napokon pomáha pri vykonávaní strategického rámca EÚ pre viacjazyčnosť, ktorého cieľom je zlepšiť jazykové schopnosti občanov.

Fungovanie

 • Klientmi strediska je 70 subjektov, ktoré posielajú svoje zákazky prostredníctvom osobitného online portálu a ktorým sú poskytnuté služby účtované.
 • Vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktoré zastupujú agentúry EÚ, stredisko spracúva množstvo odborných textov v širokom spektre jazykov EÚ a tretích krajín.
 • Stredisko využíva aj externé služby tisícov externých prekladateľov, pričom kontrolu kvality ich práce vykonávajú lingvisti strediska pred tým, ako texty pošlú klientom.

Ďalšie informácie

Publikácie

Stratégia strediska

Správy o činnosti a pracovné programy

Pracovné príležitosti

Výzvy na predkladanie ponúk

Kontakt

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Meno/Názov
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Webové sídlo
https://cdt.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+352 421 71 11
Poštová adresa
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg, Luxembursko
Sociálne médiá