Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποκεντρωμένος οργανισμόςCdT

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Σύντομη παρουσίαση

Το Μεταφραστικό Κέντρο παρέχει μεταφραστικές και συναφείς γλωσσικές υπηρεσίες για τα θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ ανά την Ευρώπη και συνεργάζεται με άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ.

Τι κάνει

Παρέχει στους ειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ γλωσσικές υπηρεσίες, και ειδικότερα υπηρεσίες:

 • μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μετάφρασης η οποία συνοδεύεται από πλήρη και μερική μετεπιμέλεια,
 • αναθεώρησης,
 • επιμέλειας κειμένων,
 • ορολογίας,
 • υποτιτλισμού,
 • μεταγραφής,
 • παροχής γλωσσικών συμβουλών.

Παράλληλα, το Κέντρο  βοηθά τις μεταφραστικές υπηρεσίες  άλλων οργάνων και φορέων της ΕΕ σε περιόδους υπερβολικού φόρτου εργασίας, ή όταν αυτές αναλαμβάνουν ειδικά έργα.

Συνεργάζεται επίσης με τα άλλα μεταφραστικά τμήματα της ΕΕ στο πλαίσιο της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας  με σκοπό:

 • να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των εργαλείων εργασίας·
 • να εναρμονιστούν οι διαδικασίες μεταξύ των διάφορων μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ·
 • να επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση μεταφραστικών πόρων στην ΕΕ·
 • να επιτευχθεί συνεργασία σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως η ΙΑΤΕ, η βάση ορολογικών δεδομένων της ΕΕ.

Τέλος, το Κέντρο βοηθά στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την πολυγλωσσία το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει τις γλωσσικές δεξιότητες των πολιτών.

Πώς λειτουργεί

 • Οι 70 και πλέον πελάτες του Κέντρου παραγγέλλουν τις εργασίες τους μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πύλης και χρεώνονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Δεδομένης της ποικιλίας των τομέων που καλύπτουν οι οργανισμοί της ΕΕ, το Κέντρο ασχολείται με πληθώρα εξειδικευμένων κειμένων σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών.
 • Το Κέντρο αναθέτει επίσης εργασία σε χιλιάδες εξωτερικούς μεταφραστές και μεταφράστριες, η ποιότητα της οποίας ελέγχεται από τους γλωσσομαθείς υπαλλήλους του Κέντρου πριν παραδοθεί στον πελάτη.

Περισσότερες πληροφορίες

Εκδόσεις

Η στρατηγική του Κέντρου

Εκθέσεις δραστηριοτήτων και προγράμματα εργασίας

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Επικοινωνία

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όνομα
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ιστότοπος
https://cdt.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+352 421 71 11
Ταχυδρομική διεύθυνση
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης