Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agenturaCdT

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Přehled

Překladatelské středisko poskytuje překladatelské a jiné lingvistické služby agenturám, orgánům a institucím EU v Evropě a spolupracuje s dalšími překladatelskými službami EU.

Náplň činnosti

Poskytuje jazykové služby specializovaným agenturám a institucím EU. Jedná se zejména o tyto služby:

 • překlad, včetně strojového překladu, po němž následuje úplná nebo částečná jazyková úprava (tzv. post-editing)
 • revize
 • jazyková úprava
 • terminologická práce
 • vytváření titulků pro krátké filmy
 • transkripce
 • jazykové poradenství

Středisko také pomáhá překladatelským službám ostatních orgánů a institucí EU v období mimořádného pracovního zatížení a při realizaci zvláštních projektů.

Dále spolupracuje s ostatními překladatelskými službami EU v rámci Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení s cílem:

 • zvýšit účinnost pracovních metod a nástrojů
 • sladit postupy jednotlivých překladatelských služeb EU
 • zvýšit celkovou efektivitu prostředků vynaložených na překlady v EU
 • spolupracovat na velkých projektech, např. terminologické databázi EU IATE.

V neposlední řadě středisko přispívá k realizaci strategického rámce EU pro mnohojazyčnost, jehož cílem je zvýšit znalost cizích jazyků evropské veřejnosti.

Způsob činnosti

 • Více než 70 zákazníků střediska z řad agentur a institucí zadává žádosti o překlady prostřednictvím speciálního online portálu. Poskytnuté služby jsou jim následně vyúčtovány.
 • Vzhledem k velké rozmanitosti oborů, kterými se jednotlivé agentury EU zabývají, musí středisko zvládnout řadu specializovaných textů psaných nejen v jazycích EU.
 • Středisko také využívá služeb tisíců externích překladatelů. Kvalita těchto překladů je před odesláním zákazníkovi kontrolována interními překladateli střediska.

Další informace

Publikace

Strategie střediska

Zprávy o činnosti a pracovní programy

Pracovní příležitosti

Výzvy k podávání nabídek

Kontakt

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Jméno/Název
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Internetové stránky
https://cdt.europa.eu/cs
Telefonní číslo
+352 421 71 11
Poštovní adresa
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Lucemburk, Lucembursko
Sociální média