Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Liubliana

Oficialiosios ES kalbos: slovėnų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Slovėnija yra parlamentinė demokratinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas, išrenkamas tiesioginiuose rinkimuose. Vyriausybė turi vykdomosios ir administracinės valdžios galias. Ministrą pirmininką ir ministrus renka Parlamentas. Slovėnijoje nėra regionų, bet ji padalyta į 212 savivaldybių.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Slovėnijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (27,2 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,1 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,1 %).

ES vidaus prekyba sudaro 67 % Slovėnijos eksporto (į Vokietiją – 17 %, į Italiją – 9 %, į Kroatiją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Šveicariją (10 %) ir Serbiją (3 %).

59 % importo sudaro importas iš ES šalių (iš Vokietijos – 14 %, iš Italijos – 10 %, iš Austrijos – 8 %), o iš ES nepriklausančių šalių 6 % importo atvežama iš Turkijos ir Kinijos.

Slovėnija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Slovėnijai atstovauja 8 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Slovėnijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Slovėnijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Slovėnijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2008 m. sausio–birželio mėn. | 2021 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Slovėnijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Janezas Lenarčičius, atsakingas už krizių valdymą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Slovėnijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 7 Slovėnijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Slovėnijai atstovauja 7 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Slovėnija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Slovėnijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Slovėnija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.

ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Slovėnijoje

Slovėnijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Slovėnijai.