Skip to main content
ES organas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

European Data Protection Supervisor - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: užtikrina, kad ES institucijos ir įstaigos nepažeistų žmonių, kurių asmens duomenis tvarko, teisės į privatumą
 • Priežiūros pareigūnas: Wojciechas Wiewiórowskis
 • Įsteigta 2004 m.
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • SvetainėEuropos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

ES institucijos arba įstaigos dirbdamos savo darbą kartais tvarko elektroninės, rašytinės arba vaizdinės formos piliečių asmens duomenis. Tvarkyti duomenis reiškia rinkti informaciją, ją įrašyti ir saugoti, rasti, kai jos prireikia, siųsti kitiems asmenims, neleisti ja naudotis arba sunaikinti. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno užduotis – užtikrinti, kad būtų laikomasi griežtų privatumo taisyklių, kuriomis ši veikla reglamentuojama.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno veikla

 • Prižiūri, kaip ES administracija tvarko asmens duomenis, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi privatumo taisyklių
 • Pataria ES institucijoms ir įstaigoms visais asmens duomenų tvarkymo, šios srities politikos ir teisės aktų klausimais
 • Nagrinėja skundus ir atlieka tyrimus
 • Bendradarbiauja su ES šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad užtikrintų duomenų apsaugos darnumą
 • Stebi naujas technologijas, galinčias daryti poveikį duomenų apsaugai

Kaip Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas dirba?

Priežiūros pareigūnas skiriamas penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnybos kasdiene veikla rūpinasi du pagrindiniai skyriai:

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir jūs

ES institucijos ir įstaigos neturi tvarkyti asmens duomenų, kurie atskleidžia jūsų:

 • rasinę ar etninę kilmę,
 • politines pažiūras,
 • religinius arba filosofinius įsitikinimus,
 • narystę profesinėse sąjungose,

Negali jos tvarkyti ir jūsų sveikatos arba seksualinės orientacijos duomenų, nebent jų reikia sveikatos priežiūros tikslais. Netgi tada duomenis privalo tvarkyti sveikatos priežiūros specialistas arba kitas profesinę paslaptį saugoti prisiekęs asmuo.

Jeigu jums atrodo, kad ES institucija arba įstaiga pažeidė jūsų teisę į privatumą, pirmiausia turėtumėte tai pasakyti tos ES institucijoskurioje, jūsų nuomone, įvyko pažeidimas, už jūsų duomenų tvarkymą atsakingiems darbuotojams. Jei rezultatai jūsų netenkina, kreipkitės į ES institucijos arba įstaigos, kurioje, jūsų nuomone, įvyko pažeidimas, duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Jei problemos nepavyktų išspręsti ir tuomet, teikite skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui naudodamasis skundų teikimo forma. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas jūsų skundą išnagrinės ir praneš jums, ar, jo nuomone, skundas pagrįstas, o jei taip, kokių veiksmų imtasi, kad padėtis pasitaisytų.

Jeigu nesutinkate su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimu, galite kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Nuomonės

Leidiniai

Informacinė biblioteka

Įdarbinimas

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
Interneto svetainė
https://edps.europa.eu/_en
Telefono numeris
+32 2 283 19 00
Fakso numeris
+32 2 283 19 50
Pašto adresas
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai