Direct la conținutul principal
European Data Protection Supervisor - Logo

Prezentare generală

 • Rol: se asigură că instituțiile și organismele UE respectă dreptul persoanelor la viață privată atunci când le prelucrează datele cu caracter personal
 • Președinte: Wojciech Wiewiórowski
 • Înființare: 2004
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site webAutoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

În exercitarea funcțiilor lor, instituțiile și organismele UE trebuie uneori să prelucreze datele cu caracter personal comunicate de cetățeni în format electronic, scris sau vizual. Prelucrarea include colectarea, înregistrarea, stocarea, extragerea, transmiterea, blocarea sau ștergerea datelor. Intră în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) să asigure respectarea normelor stricte cu privire la viața privată care se aplică acestor activități.

Ce face AEPD?

 • supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrația UE pentru a asigura respectarea normelor privind protecția vieții private
 • consiliază instituțiile și organismele UE cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și la legislația și politicile conexe
 • tratează plângerile și desfășoară investigații
 • colaborează cu autoritățile naționale din țările UE pentru a asigura coerența în ceea ce privește protecția datelor
 • monitorizează noile tehnologii care ar putea avea impact asupra protecției datelor

Cum lucrează AEPD?

Președintele autorității este numit pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Pentru operațiunile de zi cu zi, AEPD se bazează pe 2 entități principale:

 • Supraveghere și aplicareevaluează respectarea protecției datelor de către instituțiile și organismele UE.
 • Politici și consultărioferă consultanță legiuitorilor UE cu privire la aspecte legate de protecția datelor în diverse domenii de politică și noi propuneri legislative.

AEPD și cetățenii

Instituțiile și organismele UE nu trebuie să prelucreze date cu caracter personal referitoare la

 • originea rasială sau etnică
 • opiniile politice
 • convingerile religioase sau filosofice
 • apartenența sindicală

De asemenea, acestea nu pot prelucra date privind sănătatea sau orientarea dumneavoastră sexuală, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare în scopuri medicale. Chiar și atunci, acest lucru trebuie realizat de un cadru medical sau de o altă persoană obligată să respecte secretul profesional.

În cazul în care considerați că dreptul la viață privată v-a fost încălcat de o instituție sau un organism al UE, ar trebui să îi informați mai întâi pe membrii personalului UEresponsabili cu prelucrarea datelor dumneavoastră în speța în care considerați că s-a produs încălcarea. Dacă rezultatul nu vă mulțumește, contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul instituției sau organismului UE care considerați că a comis încălcarea.

Dacă și acest demers eșuează, puteți trimite o plângere la AEPD utilizând formularul dedicat. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va face investigații și vă va informa dacă este de acord cu plângerea dumneavoastră și, în caz afirmativ, ce va face pentru a remedia situația.

Dacă nu sunteți de acord cu decizia AEPD, puteți sesiza Curtea de Justiție a UE.

Informații suplimentare

Anuar

Avize

Publicații

Documentație de referință

Locuri de muncă

Contact

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Nume
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
Site
https://edps.europa.eu/_en
Număr de telefon
+32 2 283 19 00
Număr de fax
+32 2 283 19 50
Adresă poștală
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale