Skip to main content
Bendra užsienio ir saugumo politika agentūra

Europos Sąjungos palydovų centras („SatCen“)

Intro

European Union Satellite Centre - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikdamas su kosmoso priemonėmis susijusias paslaugas ir duomenis remia bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP).
 • Direktorius: Sorin Ducaru
 • Partneriai: Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Komisija, Europos gynybos agentūra, Europos kosmoso agentūra ir kitomis institucijos bei tarptautinės organizacijos
 • Įsteigtas: 2002 m. (nuo 1993 m. iki 2001 m. – Vakarų Europos Sąjungos palydovų centras)
 • Darbuotojų skaičius: 145
 • Vieta: Torechon de Ardosas (Ispanija)
 • Interneto svetainė:  EU SatCen

Europos Sąjungos palydovų centras („SatCen“) remia ES sprendimų priėmimo procesą ir veiklą, susijusius su ES bendra užsienio ir saugumo politika. Jis tiekia produktus ir teikia paslaugas, grindžiamus kosmoso priemonėmis ir su jomis susijusiais duomenimis, įskaitant palydovinius vaizdus ir aerofotografijas.

Veikla

Politinio ir saugumo komiteto prižiūrimas ir ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vadovaujamas centras „SatCen“ sprendimus priimančius asmenis iš anksto įspėja apie galimas krizes ir informuoja apie bendrą padėtį. Tai suteikia ES galimybę laiku imtis diplomatinių, ekonominių ir humanitarinių priemonių, taip pat rengti bendrus intervencijos planus.

Nauda

 • Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT),
 • ES šalims,
 • ES misijoms ir operacijoms,
 • Europos Komisijai,
 • ES nepriklausančioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, pvz., Jungtinėms Tautoms, Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai (CGUO), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO), Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai (NATO).

Papildoma informacija

Svarbiausi dokumentai ir leidiniai

Palydovų centro renginiai

Darbo galimybės

Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos palydovų centras („SatCen“)

Interneto svetainė
E. paštas
Telefono numeris
+34 91 678 60 00
Fakso numeris
+34 91 678 60 06