Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προφίλ ανά χώρα

Φιλτράρισμα ανά

Προφίλ ανά χώρα (27)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 20 έως 27

Πορτογαλία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πορτογαλίας στην ΕΕ.

Ρουμανία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ρουμανίας στην ΕΕ.

Σλοβακία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2009, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Σλοβακίας στην ΕΕ.

Σλοβενία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2007, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Σλοβενίας στην ΕΕ.

Σουηδία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1995, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2001 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Σουηδίας στην ΕΕ.

Τσεχία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Τσεχίας στην ΕΕ.

Φινλανδία

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1995, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2001 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Φινλανδίας στην ΕΕ.