Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερία

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: στήριξη της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων μέσω της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας
  • Διευθυντής: Krum Garkov
  • Έτος ίδρυσης: 2011, λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2012
  • Αριθμός υπαλλήλων: 137
  • Τόπος: Έδρα: Ταλίν (Εσθονία), επιχειρησιακό κέντρο: Στρασβούργο (Γαλλία), εφεδρική μονάδα: Sankt Johann im Pangau (Αυστρία)
  • Ιστότοπος: eu-LISA

Ο eu-LISA παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη.

Τι κάνει

Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που

  • διατηρούν την εσωτερική ασφάλεια των χωρών Σένγκεν 
  • επιτρέπουν στις χώρες Σένγκεν να ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά με τις θεωρήσεις
  • καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια για την εξέταση μιας συγκεκριμένης αίτησης ασύλου.

Βοηθά να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων εντός της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο οργανισμός δοκιμάζει επίσης νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ. Έχει συντονίσει τη δοκιμή του πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνα Σύνορα» και τις μετέπειτα ενέργειες, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων για το σχέδιο αυτό, σε στενή συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ποιοι ωφελούνται

Οι κάτοικοι της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και με ασφάλεια εντός της ΕΕ.

Επίσης

Αίθουσα Τύπου του eu-LISA

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερία

Όνομα
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερία
Ιστότοπος
https://www.eulisa.europa.eu/
E-mail
infoateulisa [dot] europa [dot] eu
Ταχυδρομική διεύθυνση
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Εσθονία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης