Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Pregled

 • Vloga: Zagotavljanje dejanskih, objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij o drogah in zasvojenostjo z drogami.
 • Direktor: Alexis Goosdeel (Belgija) – od 1. januarja 2016
 • Leto ustanovitve: 1993
 • Število zaposlenih: 100
 • Sedež: Lizbona (Portugalska)
 • Spletišče:Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

EMCDDA zagotavlja EU in njenim državam članicam dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive informacije o drogah, zasvojenostjo z drogami in njihovimi posledicami na evropski ravni. Informacije uporabijo snovalci politik za pripravo ustreznih strategij in ukrepov za boj proti drogam.

Naloge

Center:

 • spremlja stanje na področju drog v Evropi (vključno z novimi gibanji)
 • preučuje ukrepe za reševanje vprašanj v zvezi z zdrogami
 • zagotavlja informacije o dobrih praksah v državah članicah EU in jih spodbuja k izmenjavi
 • ocenjuje tveganja novih psihoaktivnih snovi
 • upravlja sistem za zgodnje opozarjanje o novih psihoaktivnih snoveh
 • razvija orodja in instrumente, ki državam članicam pomagajo spremljati in vrednotiti njihove nacionalne politike, Komisiji pa politike EU

Koristi

 • snovalci politik, vključno z nacionalnimi organi in institucijami EU
 • znanstveniki in raziskovalci
 • mednarodne organizacije
 • zdravniki
 • širša javnost

Da bi center ostal politično relevanten, se bo iz organizacije, usmerjene v zagotavljanje informacij, preoblikoval v storitveno naravnano ustanovo, ki pripravlja analize, prilagojene potrebam organov, katerim svetuje.

Glej tudi

Več o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Novice

Dogodki

Publikacije

Dejavnosti

Področja po abecedi

Kontakt

Ime
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Spletna stran
http://www.emcdda.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+351 21 121 02 00
Številko telefaksa
+351 21 121 03 80
Poštni naslov
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugalska
Družbeni mediji