Skip to main content
ES bendroji įmonė

II NVI bendroji įmonė (naujoviškų vaistų iniciatyva)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Apžvalga

 • Vaidmuo: paspartinti vaistų kūrimą sudarant palankesnes sąlygas atviram bendradarbiavimui mokslinių tyrimų srityje
 • Direktorius: Pierre Meulien
 • Partneriai: Europos Sąjunga (jai atstovauja Europos Komisija) ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA)
 • Įsteigta: 2008 m.
 • Darbuotojų skaičius: 37
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainė: II NVI bendroji įmonė (II NVI BĮ)

Naujų vaistų kūrimas yra sunkus, brangus, daug išteklių reikalaujantis ir ilgai trunkantis procesas. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (II NVI bendroji įmonė) remia bendrai vykdomus mokslinius tyrimus siekdama patobulinti visą kūrimo procesą ir padaryti jį veiksmingesnį bei suteikti pacientams galimybę greičiau gauti geresnių ir saugesnių vaistų.

Veikla

Ji gerina ir paspartina vaistų kūrimą remdama atvirą bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje sprendžiant bendrus uždavinius.

Ji finansuoja bendrus mokslinių tyrimų projektus, kurie suburia visas su sveikatos srities moksliniais tyrimais susijusias šalis, įskaitant:

 • universitetus,
 • farmacijos ir kitus pramonės sektorius,
 • mažąsias ir vidutines įmones,
 • pacientų organizacijas,
 • vaistų reguliavimo institucijas.

Laikantis šio principo, pasiekiama rezultatų srityse, kuriose trūksta saugių, veiksmingų gydymo būdų (pvz., demencija) ir (arba) kuriose poveikis visuomenės sveikatai didžiausias (pvz., diabetas, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms). Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė taip pat vykdo projektus, susijusius su kompleksiniais klausimais, tokiais kaip vaistų sauga ir dideli duomenų rinkiniai.

Nauda

 • Pacientai gali prisidėti prie savo ligų mokslinių tyrimų; ilgainiui ir jiems, ir visai visuomenei bus naudinga galimybė greičiau gauti geresnių, saugesnių vaistų.
 • Mokslininkai ir mažosios ir vidutinės įmonės įgyja galimybę gauti moksliniams tyrimams skirtų lėšų.
 • Farmacijos bendrovės įgyja žinių ir priemonių, kad galėtų gerinti savo mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.
 • Visiems projektų dalyviams naudinga kitų partnerių patirtis ir galimybė mokslinius atradimus paversti naudingomis priemonėmis, tokiu būdu darant pažangą vaistų kūrimo srityje.

Papildoma informacija

Kvietimai teikti paraiškas

Projektų informacijos suvestinės

Pranešimai spaudai

Mėnesinis naujienlaiškis

Kontaktiniai duomenys

II NVI bendroji įmonė (naujoviškų vaistų iniciatyva)

Interneto svetainė
E. paštas
Telefono numeris
+32 2 221 81 81
Pašto adresas
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai