Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Ljubljana

Officiële EU-talen: Sloveens

EU-lidstaat: sinds 1 mei 2004

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2007

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 21 december 2007

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Slovenië is een parlementaire democratische republiek met een regeringsleider (de minister-president) en een rechtstreeks verkozen staatshoofd (de president). De uitvoerende en bestuurlijke macht wordt uitgeoefend door de regering. De minister-president en ministers worden verkozen door het parlement. Slovenië heeft geen regio’s, maar is verdeeld in 212 gemeenten.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Sloveense economie waren in 2020 industrie (27,2%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (19,1%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (18,1%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 67% van de uitvoer (Duitsland 17%, Italië 9% en Kroatië 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Zwitserland (10%) en Servië (3%).

59% van de invoer in Slovenië kwam uit EU-landen (Duitsland 14%, Italië 10% en Oostenrijk 8%). 6% was afkomstig uit Turkije en China.

Slovenië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 8 Sloveense leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Slovenië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Sloveense regering bij deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Slovenië:

januari-juni 2008 | juli-december 2021 |

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Slovenië heeft Janez Lenarčič aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Crisisbeheer.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Slovenië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Slovenië heeft 7 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Slovenië heeft 7 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Slovenië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Sloveense “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Slovenië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Slovenië

Het geld dat Slovenië bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Slovenië