Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Madrid

Hivatalos uniós nyelv(ek): spanyol

Az Európai Unió tagja: 1986. január 1. óta

Pénznem: euró – az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek

Schengen: 1995. március 26. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Spanyolország parlamentáris demokrácián alapuló alkotmányos monarchia. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén az uralkodó áll. A végrehajtó hatalmat a miniszterelnök vezetésével a miniszterek tanácsa gyakorolja. Spanyolország egységállam, az autonómia különböző fokával jellemezhető 17 autonóm közösség és 2 autonóm város alkotja.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a spanyol gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: közigazgatás, honvédelem, oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátás (20,5%), nagy- és kiskereskedelem, áru- és személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,7%), ipar (16,1%).

Az EU-n belüli kereskedelem a spanyol export 61%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 16%-a Franciaországba, 11%-a Németországba, 8%-a pedig Olaszországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a spanyol termékek 8%-a az Egyesült Királyságban, 5%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Spanyolországba behozott termékek 57%-a EU-országokból érkezik (14%-uk Németországból, 11%-uk Franciaországból, 7%-uk Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 9%-ot, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 4%-ot tesz ki.

Spanyolország az EU-ban

Európai Parlament

Spanyolország 59 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a spanyol választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Spanyolországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a spanyol kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A spanyol soros elnökség időszakai:

1989. január–június, 1995. július–december, 2002. január–június, 2010. január–június, 2023. július–december.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság spanyol tagja Josep Borrell Fontelles, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Spanyolországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Spanyolországnak 21 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Spanyolországnak 21 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Spanyolország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen Spanyolország „uniós nagykövetsége”: fő feladata, hogy az ország érdekeit és szakpolitikai törekvéseit a lehető leghatékonyabban érvényre juttassa az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Spanyolország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.

Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak.

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Spanyolországban

A Spanyolország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Spanyolország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.