Ugrás a fő tartalomra

Az Európai Unió prioritásai a 2019–2024 közötti időszakban

Cél

A 2019. májusi európai parlamenti választásokat követően az EU egy sor prioritást fogalmazott meg, amelyekkel meghatározta a 2024-ig tartó időszakra szóló politikai és szakpolitikai menetrendet. E prioritások célja az EU és az uniós polgárok előtt álló fő kihívások kezelése.

A prioritások az uniós vezetők, a tagállami miniszterek, az uniós intézmények és az Európai Parlamentbe megválasztott képviselőcsoportok közötti párbeszéd eredményeit tükrözik. Az EU vezetői 2019 júniusában az uniós stratégiai menetrendben (2019–2024) közzétették e prioritásokat, amelyek inspirációként szolgáltak az Európai Bizottság által az ötéves hivatali időszakának megkezdése előtt megfogalmazott politikai prioritásokhoz.

Az EU 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrendje

Az Európai Tanács a 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendjében négy területet emelt ki, amelyeknek iránymutatással kell szolgálniuk az uniós intézmények számára a következő öt évre. Ezek a területek a globális helyzetünkből fakadó kihívásokra és lehetőségekre szolgálnak válaszul. Az EU e négy prioritási területre fog összpontosítani, hogy megerősítse szerepét a mai, kihívásokkal teli világban.

A stratégiai menetrend meghatározza a prioritások megvalósításának módját is.

A négy prioritási terület

A polgárok és a szabadságjogok védelme

Az EU külső határainak hatékony ellenőrzése és átfogó migrációs politika kidolgozása. A terrorizmus, a határokon átnyúló és az online bűnözés elleni küzdelem, valamint az EU természeti, illetve ember okozta katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelése.

Erős és életteli gazdasági bázis kialakítása

A gazdasági és monetáris unió elmélyítése, hogy Európa ellenállóbb legyen a jövőbeli sokkhatásokkal szemben, a bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítése, az euró nemzetközi szerepének megerősítése, a készségekbe és az oktatásba való beruházás, az európai vállalkozások támogatása, a digitális átalakulás felkarolása, valamint szilárd iparpolitika kialakítása, és ezek eredményeképpen egy ellenállóképes gazdaság kiépítése.

A klímasemleges, zöld, méltányos és szociális Európa megvalósítása

Beruházás olyan zöld kezdeményezésekbe, amelyek javítják a levegő- és vízminőséget, előmozdítják a fenntartható mezőgazdaságot, valamint megőrzik a környezeti rendszereket és a biológiai sokféleséget. Hatékony körforgásos gazdaság kiépítése (ahol a termékek tartósabbak, újrafelhasználhatók, megjavíthatók, újrafeldolgozhatók és energiahatékonyabbak) és egy jól működő uniós energiapiac létrehozása, amely fenntartható, biztonságos és megfizethető energiát biztosít. A megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra való átállás felgyorsítása, és ezzel egyidejűleg az EU külső energiaforrásoktól való függőségének csökkentése. A szociális jogok európai pillérének megvalósítása.

Az európai érdekek és értékek előmozdítása a globális színtéren

Ambiciózus szomszédságpolitikán alapuló, szilárd külpolitika kialakítása az EU 16 legközelebbi keleti és déli szomszédjával, valamint átfogó partnerség kialakítása Afrikával. A béke, a stabilitás, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása világszerte. Erőteljes kereskedelempolitika biztosítása, összhangban a multilateralizmussal és a szabályokon alapuló globális nemzetközi renddel. Nagyobb felelősségvállalás a biztonság és a védelem terén, a NATO-val való szoros együttműködés mellett.

Bővebben az EU politikai menetrendjéről

Az EU 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrendje

A Bizottság 2019–2024 közötti időszakra vonatkozó prioritásai (politikai iránymutatások)

A Bizottság elnökehat politikai prioritást határozott meg jelenlegi ötéves hivatali idejére. A prioritások kijelöléséhez a Tanács stratégiai menetrendje, valamint az Európai Parlament képviselőcsoportjainak egyeztetései szolgálnak alapul.

A hat prioritás

Európai zöld megállapodás

Az EU átalakítása modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá az európai természeti környezet megőrzése mellett; az éghajlatváltozás kezelése, valamint Európa szén-dioxid-semlegességének és erőforrás-hatékonyságának megvalósítása 2050-ig.

A digitális korra felkészült Európa

A vállalkozásokba, a kutatásba és az innovációba való beruházás, az adatvédelem reformja, az embereknek a technológiák új generációjához szükséges készségekkel való felruházása és a megfelelő szabályok kidolgozása révén a digitális átalakulás felkarolása.

Emberközpontú gazdaság

Az uniós gazdaság megerősítése a munkahelyek biztosítása és az egyenlőtlenségek csökkentése mellett, a vállalkozások támogatása, a gazdasági és monetáris unió elmélyítése, valamint a bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítése.

Európa globális szerepének erősítése

Az EU szerepének megszilárdítása a nemzetközi színtéren az erős, nyitott és tisztességes kereskedelem, a multilateralizmus és a szabályokon alapuló világrend éllovasaként betöltött globális pozíciónk javításával. A szomszédos országokhoz és a partnerekhez fűződő kapcsolatok előmozdítása, valamint a polgári és katonai kapacitások segítségével történő válságkezelésre való uniós képesség kiépítése.

Az európai életmód előmozdítása

Az egyenlőség, a tolerancia és a társadalmi méltányosság bástyájának számító alapvető jogok és jogállamiság védelme. A biztonsági kockázatok kezelése, a fogyasztók védelme és helyzetének megerősítése, valamint a legális és biztonságos migráció rendszerének kidolgozása az EU külső határainak hatékony igazgatása, az EU menekültügyi rendszerének korszerűsítése és a partnerországokkal való szoros együttműködés mellett.

Az európai demokrácia megerősítése

Az európai demokratikus folyamatok megerősítése az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatok elmélyítésével, az uniós demokrácia külső beavatkozással szembeni védelmével, az átláthatóság és az integritás biztosításával a teljes jogalkotási folyamat során, valamint az európaiak szélesebb körű bevonásával az EU jövőjének alakításába.

További információk a Bizottság prioritásairól

További információk a Bizottság tevékenységeiről szakpolitikai területenként