Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

ACER

ACER rūpinasi, kad tinkamai veiktų bendroji Europos dujų ir elektros rinka. Ji Europos lygmeniu padeda nacionalinėms reguliavimo įstaigoms atlikti savo reguliavimo funkcijas ir, jei reikia, koordinuoja jų veiklą.

ACER:

  • papildo ir koordinuoja nacionalinių reguliavimo institucijų veiklą;
  • padeda rengti Europos tinklų taisykles;
  • prireikus priima įpareigojančius individualius sprendimus dėl tarpvalstybinės infrastruktūros naudojimo ir veiklos saugumo sąlygų;
  • konsultuoja Europos institucijas elektros ir gamtinių dujų klausimais;
  • prižiūri elektros ir gamtinių dujų vidaus rinkas ir informuoja apie išvadas;
  • glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo įstaigomis prižiūri, kad didmeninėse energijos rinkose nebūtų piktnaudžiaujama (šią funkciją ji prisiėmė 2012 m. pagal ES reglamentą 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT).

Papildoma informacija

ES katalogas „Kas yra kas“

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Interneto svetainė
https://www.acer.europa.eu
E. paštas
Telefono numeris
+386 8 205 34 00
Fakso numeris
+386 8 205 34 13
Pašto adresas
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovėnija