Skip to main content
EU:s interinstitutionella tjänster

Incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (Cert-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Översikt

  • Uppgift: Bidra till en säkrare it-infrastruktur i alla EU:s institutioner, byråer och organ
  • Chef: Saâd Kadhi
  • Samarbetsparter (om relevant): Incidenthanteringsorganisationer i och utanför EU, internationella organisationer och forum och specialiserade it-säkerhetsföretag
  • Inrättad: 2011
  • Antal anställda: 45
  • Plats: Bryssel
  • Webbplats:Cert-EU

Verksamhet

Cert-EU består av en grupp experter på it-säkerhet från EU:s institutioner och organ. De samlar in, behandlar, analyserar och delar information med EU:s institutioner, byråer och organ om hot, svagheter och incidenter som rör it-infrastruktur som inte är sekretessbelagd. Experterna samordnar också hanteringen av incidenter på interinstitutionell och institutionell nivå, bland annat genom att tillhandahålla eller samordna specialiserat operativt stöd.

Målgrupper

EU:s institutioner, byråer och organ gagnas av Cert-EU:s arbete. Cert-EU erbjuder olika specifika tjänster för att förebygga, upptäcka, begränsa och ingripa mot it-angrepp. Organisationen stöder alla EU:s institutioner, byråer och organ genom att sprida information om hot och svagheter som kan påverka deras it-infrastruktur och tillhandahålla förebyggande och korrigerande åtgärder.

Cert-EU samarbetar med nationella incidenthanteringsorganisationer både i och utanför EU och med internationella partner. Samarbetet bidrar till ett bättre informationsutbyte i EU och resten av världen.

Se också

Cert-EU – memon och översikter

Cert-EU – karta över it-hot

Nyheter om it-säkerhet

Kontakt

Namn
Incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer
Webbplats
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
E-post
Telefon
+32 2 299 00 05
Postadress
Rue de la Loi 107, 1000 Bryssel, Belgien
Sociala medier