Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Stokholmas

Oficialiosios ES kalbos: švedų

ES valstybė narė: nuo 1995 m. sausio 1 d.

Valiuta: Švedijos krona (SEK). Švedija įsipareigojo įsivesti eurą, kai įvykdys būtinas sąlygas.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Švedija yra konstitucinė monarchija ir parlamentinė demokratija, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – monarchas. Vyriausybė turi vykdomosios valdžios įgaliojimus. Įstatymų leidžiamoji galia priklauso vienų rūmų parlamentui. Švedija yra unitarinė valstybė, suskirstyta į 20 apskričių ir 290 savivaldybių.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

2020 m. svarbiausi Švedijos ekonomikos sektoriai buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,6 %), pramonė (17,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos (16,6 %).

ES vidaus prekyba sudaro 52 % Švedijos eksporto (į Vokietiją – 11 %, į Daniją – 8 %, į Suomiją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Norvegiją (11 %) ir Jungtines Valstijas (8 %).

68 % importo sudaro importas iš ES šalių (iš Vokietijos – 18 %, iš Nyderlandų – 10 %, iš Danijos – 7 %), o iš ES nepriklausančių šalių 9 % importo atvežama iš Norvegijos ir 6 % iš Kinijos.

Švedija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Švedijai atstovauja 21 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Švedijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Švedijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Švedijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2001 m. sausio–birželio mėn. | 2009 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Švedijos deleguota Europos Komisijos narė yra Ylva Johansson, atsakinga už vidaus reikalus.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Švedijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Švedijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Švedijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Švedija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Švedijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Švedija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.

ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Švedijoje

Švedijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Švedijai.