Direct naar de inhoud

In het kort

Staatsbestel

Zweden is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. De premier is het hoofd van de regering en de koning is staatshoofd. De regering heeft de uitvoerende macht. De wetgevende macht berust bij het parlement, dat uit één kamer van 349 leden bestaat. Zweden is een eenheidsstaat die verdeeld is in 20 provincies en 290 gemeenten.

Handel en economie

Zweden staat met 42 400 euro op de zevende plaats in de Europese Unie wat bbp per hoofd van de bevolking betreft, ruim boven het EU-gemiddelde (35 500 euro). Het land is goed voor 3,6% van het totale bbp van de EU.

(Bron: Eurostat – cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)

(Bron: Eurostat – cijfers voor in- en uitvoer)

Zweden in de EU

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Zweden?

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Hieronder staan enkele voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar

  

Door de EU gefinancierde projecten in Zweden

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.

Lees meer over de wijze waarop Zweden profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.