Skip to main content
Decentraliserad byrå

Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)

Agency for Support for BEREC - Logo

Översikt

 • Uppgift: Ge administrativt och sakkunnigt stöd till organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
 • Direktör: László Ignéczi
 • Inrättad: 2010
 • Antal anställda: 27
 • Plats: Riga (Lettland)
 • Webbplats:Berec

Berec-byrån är ett EU-organ som ska ge administrativt och sakkunnigt stöd till Berec, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Verksamhet

Berec ser till att den relevanta EU-lagstiftningen tillämpas enhetligt, så att EU har en fungerande inre telekommarknad.  

Berec bistår EU-institutionerna med råd, både på begäran och på eget initiativ. Organet sköts av en tillsynsnämnd som består av cheferna (eller företrädarna) för EU-ländernas regleringsmyndigheter.

Målgrupper

De viktigaste målgrupperna är

 • europeiska, nationella och regionala telekominstitutioner
 • sektorns företag och branschorganisationer
 • konsumenter och konsumentorganisationer
 • konsultfirmor, forskare och tankesmedjor
 • universitet och högskolor.

 

Se också

Nyhetsbrev

Pressmeddelanden

Lediga jobb

Arbetsprogram och verksamhetsrapport

Dokumentregister

Kontakt

Namn
Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Webbplats
http://berec.europa.eu/
E-post
Telefon
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Mobil
+371 66 117 560
Postadress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Lettland
Sociala medier