Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

logo of European Banking Authority

Översikt

 • Uppgift: Skapa enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i EU
 • Ordförande: José Manuel Campa
 • Verkställande direktör: François-Louis Michaud
 • Inrättad: 2011
 • Antal anställda: 208
 • Plats: Paris (Frankrike)
 • Webbplats:EBA

Europeiska bankmyndigheten är en EU-byrå som ska bidra till en enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i alla EU-länder. Målet är att skapa en effektiv, öppen och stabil inre marknad för bankprodukter i EU.

Verksamhet

 • Bidrar till att ta fram ett enhetligt regelverk för EU:s banksektor.
 • Publicerar tillsynsdata om EU:s banker för att bidra till bättre insyn, marknadsdisciplin och finansiell stabilitet i hela EU.
 • Stöder de nationella myndigheternas samarbete om tillsyn av bankgrupper som är verksamma i flera länder och medlar i tvister där flera länder är inblandade.
 • Främjar en öppen, enkel och rättvis EU-marknad för konsumenter av finansiella produkter och tjänster och ser till att alla konsumenter behandlas rättvist och skyddas i hela EU.

Målgrupper

 • EU-institutionerna
 • Banksektorn och bankkunder
 • EU:s ekonomi i stort

Se också

Nyheter och press

Årsrapporter

Regler och riktlinjer

Riskanalyser och statistik

Konsumenthörnan

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Webbplats
https://www.eba.europa.eu/languages/home_sv/
E-post
Telefon
+33 (0)1 86 52 70 00
Postadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Frankrike
Sociala medier