Skip to main content
European Economic and Social Committee - Logo

Áttekintés

 • Szerep: munkaadói és munkavállalói szervezeteket és más érdekcsoportokat képviselő tanácsadó szerv
 • Elnök: Christa Schweng
 • Tagok: 329 fő az összes EU-tagországból
 • Alapítás éve: 1957
 • Székhely: Brüsszel (Belgium)
 • Honlap: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) uniós tanácsadó szerv, melynek tagjai munkaadói és munkavállalói szervezetek és más érdekcsoportok képviseletét látják el. Az EGSZB véleményeket dolgoz ki különböző uniós témákban az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére, hidat képezve az EU döntéshozó intézményei és az uniós polgárok között.

Mi az EGSZB feladata?

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság lehetővé teszi, hogy az érdekcsoportok hivatalos keretek között véleményt nyilvánítsanak az uniós jogalkotási javaslatokról. Az EGSZB három fő feladatot lát el:

 • Gondoskodik arról, hogy az uniós szakpolitikák és jogszabályok igazodjanak a gazdasági és társadalmi viszonyokhoz – ennek érdekében konszenzusra törekszik, amelynek a felek mindegyike hasznát látja.
 • Előmozdítja a részvételi demokrácia elvének érvényesülését az Európai Unióban azáltal, hogy párbeszédet biztosít a munkaadói és a munkavállalói szervezetekkel és más érdekcsoportokkal, és lehetővé teszi számukra, hogy kifejezésre juttassák véleményüket.
 • Elősegíti az európai integráció alapjául szolgáló értékek térnyerését, és erősíti a részvételen alapuló demokráciát és a civil társadalmi szervezetek szerepét.

Összetétel

Az EGSZB tagjai az Európa-szerte működő civil szervezetek (köztük a szakmai egyesületek, szakszervezetek és egyéb érdekképviseleti szervek) széles körét képviselik. A tagállami kormányok által delegált jelölteket az Európai Unió Tanácsa nevezi ki 5 évre. A tagok megbízatása megújítható. Az, hogy az egyes uniós tagállamok hány személyt jelölhetnek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságba, az adott ország népességétől függ.

Az EGSZB tagjai elnököt és két alelnököt választanak a bizottság élére. Az elnök és az alelnökök megbízatása két és fél évre szól. Az EGSZB tagjai az alábbi három csoport egyikébe tartoznak:

 • munkáltatók,
 • munkavállalók,
 • egyéb érdekcsoportok (pl. gazdálkodók, fogyasztók).

Hogyan végzi munkáját az EGSZB?

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság egy sor kérdésben konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. Az EGSZB saját kezdeményezésre is kiadhat véleményt.

Tagjai az Európai Uniónak dolgoznak, munkájukat az őket jelölő nemzeti kormánytól függetlenül végzik. Évente 9 alkalommal ülnek össze, és az általuk kidolgozott véleményeket egyszerű többséggel fogadják el.

Az üléseket az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága és az EGSZB szakosított szekciói készítik elő. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságon belül működő, speciális szakterületekkel foglalkozó szellemi műhelyek (az ún. megfigyelőközpontok) nyomon követik az uniós stratégiák megvalósítása terén elért előrehaladást.

Az EGSZB Európa-szerte kapcsolatokat ápol a tagállamok és a régiók gazdasági és szociális tanácsaival. Ez mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy lehetőség nyíljon az információcserére és egyes konkrét kérdések megvitatására.

Az EGSZB és Ön

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság művészeti, ifjúsági és egyéb rendezvényeket szervez annak érdekében, hogy az Európai Uniót közelebb hozza a polgárokhoz.

További információk

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Vélemények és dokumentumok

Kiadványok

Az EGSZB tájékoztatási központja

Látogatás az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál

Álláslehetőségek

Kapcsolat

Név
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Honlap
https://www.eesc.europa.eu/hu
Telefonszám
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 546 90 11
Postai cím
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Közösségi média