Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Logo of European Institute for Gender Equality

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikti lyčių lygybei remti reikiamą informaciją
 • Direktorė: Virginija Langbakk
 • Įsteigtas: 2010 m.
 • Darbuotojų skaičius: 50
 • Vieta: Vilnius (Lietuva)
 • Interneto svetainė: Europos lyčių lygybės institutas

Veikla

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra ES agentūra, siekianti lyčių lygybės Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Šiuo tikslu institutas atlieka su moksliniais tyrimais, duomenimis ir gerąja patirtimi susijusias užduotis:

 • atlieka lyčių lygybės ES tyrimus ir renka šios srities statistiką;
 • stebi, kaip ES laikosi savo tarptautinių lyčių lygybės srities įsipareigojimų, t. y. kaip įgyvendina Pekino veiksmų platformą, ir rengia metinę pažangos šioje srityje ataskaitą;
 • kovoja su smurtu prieš moteris ir koordinuoja Europos baltojo kaspino kampaniją, kuria siekiama į veiklą įtraukti vyrus;
 • skleidžia žinias ir dalijasi elektroniniais ištekliais, padeda ES institucijoms, ES valstybėms narėms ir įvairių sričių suinteresuotosioms šalims spręsti lyčių nelygybės problemas Europoje ir už jos ribų.

EIGE parengtos priemonės:

 • Išteklių ir dokumentacijos centras, suteikiantis prieigą prie elektroninės bibliotekos, kurioje sukaupta 500 000 dokumentų, įskaitant leidinius, kurių kitose viešose bibliotekose nėra.

Kam tai naudinga?

Europos lyčių lygybės žinių centras EIGE:

 • padeda ES institucijoms ir ES valstybėms narėms priimti informacija ir faktais grindžiamus sprendimus atsižvelgiant į lyčių aspektus;
 • renka pilietinės visuomenės organizacijoms, akademinei bendruomenei, tarptautinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams reikalingą informaciją apie lyčių lygybę;
 • yra įkvėpimo šaltinis visiems, kam rūpi lyčių lygybė.

Papildoma informacija

EIGE naujienos ir renginiai

„EuroGender“ – internetinis bendradarbiavimo ir konsultacijų centras

EIGE darbo vietos

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Interneto svetainė
https://eige.europa.eu/lt/in-brief
E. paštas
Telefono numeris
+370 5 215 7400
Pašto adresas
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lietuva
Socialiniai tinklai