Skip to main content
Aġenzija deċentralizzata

Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (EMCDDA)

Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Ħarsa ġenerali

L-EMCDDA jipprovdi lill-UE u lill-Istati Membri tagħha b'informazzjoni fattwali, objettiva, ta' min joqgħod fuqha u komparabbli fil-livell Ewropew dwar id-drogi u l-vizzju tad-drogi u l-konsegwenzi tagħhom. L-għan tiegħu hu li jipprovdi evidenza biex jinforma lil dawk li jfasslu l-politika u jiggwida l-inizjattivi biex jiġu ttrattati d-drogi.

X’jagħmel

L-EMCDDA:

 • jimmonitorja l-problema tad-drogi fl-Ewropa (inklużi tendenzi emerġenti)
 • jimmonitorja s-soluzzjonijiet applikati għall-problemi relatati mad-drogi
 • jipprovdi informazzjoni dwar l-aħjar prattika fil-pajjiżi tal-UE u jinkuraġġixxihom sabiex jiskambjawha
 • jivvaluta r-riskji ta' sustanzi psikoattivi ġodda
 • jmexxi sistema ta' twissija bikrija dwar sustanzi psikoattivi ġodda
 • jiżviluppa għodda u strumenti biex jgħin lill-istati membri tal-UE jimmonitorjaw u jevalwaw il-politiki nazzjonali tagħhom u lill-Kummissjoni Ewropea biex timmonitorja u tevalwa l-politiki tal-UE.

Min jibbenefika

 • dawk li jfasslu l-politika, inklużi l-awtoritajiet nazzjonali u rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE
 • ix-xjenzati u r-riċerkaturi
 • l-organizzazzjonijiet internazzjonali
 • il-prattikanti
 • il-pubbliku.

Biex jibqa’ rilevanti għall-politika, l-EMCDDA qed jiċċaqlaq minn mudell li ċ-ċentru tiegħu hi l-informazzjoni għal wieħed orjentat fuq is-servizz li jipprovdi analiżi magħmula apposta għall-ħtiġijiet tal-korpi li jagħtihom parir.

Ara wkoll

Dwar l-EMCDDA

Aħbarijiet

Avvenimenti

Pubblikazzjonijiet

Attivitajiet

Temi (A-Z)

Kuntatt

Isem
Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (EMCDDA)
Sit web
http://www.emcdda.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+351 21 121 02 00
Numru tal-faks
+351 21 121 03 80
Indirizz postali
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Media soċjali