Skip to main content
Bendra užsienio ir saugumo politika agentūra

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI)

European Union Institute for Security Studies

Apžvalga

  • Funkcijos: užsienio, saugumo ir gynybos politikos klausimų analizė
  • Direktorius: Gustav Lindstrom
  • Steigimo metai: 2002 m.
  • Darbuotojų skaičius: 24
  • Vieta: Pagrindinis biuras – Paryžiuje (Prancūzija), ryšių palaikymo biuras – Briuselyje (Belgija)
  • Interneto svetainė: ESSSI

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI) yra ES agentūra, analizuojanti užsienio reikalų, saugumo ir gynybos politikos klausimus.

Veikla

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas siekia:

  • skatinti bendrą saugumo kultūrą Europos Sąjungoje,
  • padėti rengti ir planuoti bendrą užsienio ir saugumo politiką  (BUSP),
  • remti ES užsienio politikos rengimą ir planavimą,
  • prisidėti prie diskusijų dėl saugumo strategijos Europoje ir už jos ribų.

Jo pagrindinė užduotis – teikti analizes ir rengti diskusijų forumus, padedant formuoti ES politiką. Atlikdamas šią užduotį jis taip pat padeda bendrauti Europos ekspertams ir visų lygmenų sprendimus priimantiems asmenims.

Kam tai naudinga?

Vykdydamas savo užduotis ESSSI reguliariai leidžia leidinius ES veiklai aktualiausiomis temomis ir apie šiai veiklai svarbiausius regionus.

Jo renginiai didina ES analitinius gebėjimus ir padeda formuoti bendras metodikas. Juose drauge dalyvauja ES pareigūnai, nacionaliniai ekspertai, akademinės bendruomenės nariai, sprendimus priimantys asmenys, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovai iš ES valstybių narių ir kitų pasaulio šalių.

Papildoma informacija

Leidiniai

Veikla

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI)
Interneto svetainė
http://www.iss.europa.eu
E. paštas
Telefono numeris
+33 1 56 89 19 30
Fakso numeris
+33 1 56 89 19 31
Pašto adresas
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Prancūzija
Socialiniai tinklai