Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οργανισμός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ)

European Union Institute for Security Studies

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: ανάλυση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας
  • Διευθυντής: Γκουσάτ Λίντστρομ
  • Έτος ίδρυσης: 2002
  • Προσωπικό: 24 άτομα
  • Τόπος: έδρα στο Παρίσι (Γαλλία) και γραφείο διασύνδεσης στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  • Ιστότοπος: ΙΜΕΕΘΑ (EUISS)

Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ αρμόδιος για την ανάλυση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.

Τι κάνει

Το ΙΜΕΕΘΑ έχει ως στόχο:

  • να διαμορφώσει ένα κλίμα συνεννόησης σε θέματα κοινής ασφάλειας στην ΕΕ
  • να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προώθηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας  (ΚΕΠΠΑ)
  • να στηρίξει τη χάραξη και προώθηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
  • να συμβάλει στη συζήτηση για μια στρατηγική ασφάλειας εντός και εκτός Ευρώπης.

Πρωταρχικός του ρόλος είναι η παροχή αναλύσεων και η διοργάνωση φόρουμ συζητήσεων με σκοπό να συμβάλει στην διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Κατά την εκτέλεση της αποστολής του αυτής, ενεργεί επίσης ως σημείο διασύνδεσης μεταξύ Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Ποιοι ωφελούνται

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΙΜΕΕΘΑ δημοσιεύει τακτικά εκδόσεις για θέματα και περιοχές καίριας σημασίας για την ΕΕ.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ενισχύουν την αναλυτική ικανότητα της ΕΕ και βοηθούν στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων. Φέρνουν σε επαφή αξιωματούχους της ΕΕ, εθνικούς εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακούς, πολιτικούς ιθύνοντες, μέσα ενημέρωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες του κόσμου.

Επίσης

Εκδόσεις

Δραστηριότητες

Επικοινωνία

Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ)

Όνομα
Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ)
Ιστότοπος
https://www.iss.europa.eu
E-mail
infoatiss [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+33 1 56 89 19 30
Αριθμός φαξ
+33 1 56 89 19 31
Ταχυδρομική διεύθυνση
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Γαλλία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης