Prejsť na hlavný obsah
Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS)

European Union Institute for Security Studies

Prehľad

  • Úloha: poskytovať analýzu otázok zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky
  • Riaditeľ: Gustav Lindstrom
  • Rok zriadenia: 2002
  • Počet zamestnancov: 24
  • Sídlo: sídlo inštitútu sa nachádza v Paríži (Francúzsko) a styčný úrad v Bruseli (Belgicko)
  • Webová lokalita: EUISS

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS) je agentúra EÚ, ktorá analyzuje otázky zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky.

Náplň činnosti

Cieľom EUISS je:

  • podporovať spoločnú kultúru bezpečnosti v EÚ,
  • pomáhať pri rozvoji a realizácii spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky  (SZBP),
  • podporovať vypracovanie a realizáciu zahraničnej politiky EÚ,
  • prispievať k diskusii o bezpečnostnej stratégii v Európe a mimo nej.

Hlavnou úlohou inštitútu je poskytovať analýzy a organizovať diskusné fóra s cieľom pomôcť pri vytváraní politiky EÚ. Okrem toho pôsobí aj ako sprostredkovateľ medzi európskou odbornou verejnosťou a politikmi na všetkých úrovniach.

Pre koho je činnosť agentúry prínosná?

EUISS v rámci svojho poslania pravidelne vydáva publikácie o témach a regiónoch, ktoré sú v centre činnosti EÚ.

Prostredníctvom svojich podujatí podporuje analytickú kapacitu EÚ a pomáha vytvárať spoločné prístupy. Na týchto podujatiach sa stretávajú úradníci EÚ, národní experti, akademickí pracovníci, politici, zástupcovia médií a občianskej spoločnosti z krajín EÚ a z celého sveta.

Klikni tiež na...

Publikácie

Činnosti

Kontakt

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS)

Meno/Názov
Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS)
Webové sídlo
https://www.iss.europa.eu
E-mailová adresa
infoatiss [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+33 1 56 89 19 30
Faxové číslo
+33 1 56 89 19 31
Poštová adresa
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Francúzsko
Sociálne médiá