Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Översikt

  • Uppgift: Stödja EU:s politik för rättsliga och inrikes frågor genom att förvalta stora it-system
  • Direktör: Krum Garkov
  • Inrättad: 2011, operativ sedan den 1 december 2012
  • Antal anställda: 137
  • Plats: Huvudkontor: Tallinn (Estland), operativ enhet: Strasbourg (Frankrike), backup-enhet: Sankt Johann im Pangau (Österrike)
  • Webbplats: eu-LISA

eu-LISA ger tekniskt stöd till EU-ländernas insatser för att göra EU säkrare.

Verksamhet

Byrån sköter stora, integrerade it-system som

  • upprätthåller den inre säkerheten i Schengenområdet 
  • låter Schengenländerna utbyta viseringsuppgifter
  • avgör vilket EU-land som ansvarar för handläggningen av en asylansökan.

Byrån bidrar till att vi kan resa fritt inom EU utan fara för säkerheten.

Byrån testar också ny teknik för att bidra till ett modernare, effektivare och säkrare förvaltningssystem för EU:s yttre gränser. Den samordnade tester och uppföljning av pilotprojektet för smarta gränser, resultatanalysen och rapporteringen om projektet i nära samarbete med de deltagande medlemsländerna och EU-institutionerna.

Målgrupper

EU-invånarna som kan resa fritt och tryggt i EU.

Se också

Nyheter och pressmeddelanden

Kontakt

Namn
Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Webbplats
https://eulisa.europa.eu/
E-post
Postadress
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Estland
Sociala medier