Skip to main content
Decentralizált ügynökség

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Áttekintés

 • Szerep: A Frontex segíti az uniós országok és a schengeni társult országok külső határigazgatás terén végzett munkáját, valamint a határellenőrzés uniós szintű harmonizációját. Az ügynökség technikai segítséget és szakértői támogatást biztosítva megkönnyíti az egyes uniós országokban működő határigazgatási hatóságok közötti együttműködést.
 • Igazgató: Fabrice Leggeri
 • Alapítás éve: 2004
 • Alkalmazottak száma: 315
 • Költségvetés: 250 millió EUR
 • Székhely: Varsó (Lengyelország)
 • Honlap: Frontex

Milyen feladatokat lát el?

Az utóbbi években soha korábban nem tapasztalt mértékben növekedett meg Európa külső határai mentén az Európai Unióba belépni kívánó migránsok és menekültek száma. A külső határral rendelkező országok kizárólagos felelősséggel tartoznak e határok ellenőrzésért. A Frontex azonban kiemelt technikai támogatást nyújthat azoknak az országoknak, amelyekre súlyos migrációs nyomás nehezedik.

Ezt kiegészítő műszaki eszközök (pl. légi járművek és hajók) és különlegesen képzett határigazgatási szakemberek helyszínre történő küldésének összehangolása révén valósítja meg.

A Frontex műveleteket koordinál a tengeren (pl. Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban) és a külső szárazföldi határok mentén, többek között Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában. Ezenfelül az ügynökség számos európai repülőtéren is jelen van.

A Frontex több különböző területért tartozik felelősséggel, melyeket az ügynökséget létrehozó jogszabályok rögzítenek.

Ezek közé tartoznak a következő területek:

 • Kockázatelemzés – a Frontex összes tevékenysége kockázatelemzésen alapul. Az ügynökség felméri az EU határbiztonságát veszélyeztető kockázatokat. Képet alkot azokról a mintázatokról és tendenciákról, amelyek az irreguláris migrációt és a több tagországot érintő bűnözést, többek között az embercsempészetet jellemzik a külső határok mentén. Megállapításait megosztja az uniós országokkal és a Bizottsággal, és felhasználja saját tevékenységeinek megtervezésénél.
 • Közös műveletek – a Frontex összehangolja a különlegesen képzett határigazgatási szakembereknek és a műszaki eszközöknek (légi járműveknek, hajóknak és határellenőrzési/határrendészeti berendezéseknek) a fokozott segítséget igénylő külső határterületekre történő küldését.
 • Gyors reagálás – ha az uniós országok egyikére rendkívüli nyomás nehezedik valamelyik határ mentén, különösen akkor, ha nagy számban érkeznek oda nem uniós országok állampolgárai, a Frontex összehangolja az európai határvédelmi csapatok helyszínre küldését.
 • Kutatás – az ügynökség lehetővé teszi, hogy a határellenőrzési szakértők együtt dolgozzanak kutatókkal és ipari szereplőkkel annak érdekében, hogy az új technológiák megfeleljenek a határellenőrzési hatóságok szükségleteinek.
 • Képzés – a Frontex közös képzési normákat dolgoz ki a határigazgatási hatóságok számára abból a célból, hogy harmonizálja a határőrök képzését az uniós és a schengeni társult országokban. A harmonizáció azt hivatott biztosítani, hogy az utazók az EU külső határainak átkelése során mindenütt ugyanolyan normáknak megfelelő, egységes határellenőrzési eljárásokon menjenek keresztül. A harmonizáció azt is lehetővé teszi, hogy a különböző országok határőrei hatékonyan dolgozhassanak együtt a Frontex által koordinált közös műveletek során.
 • Közös visszatérési műveletek – az ügynökség követendő módszereket dolgoz ki a visszatérésre kötelezett migránsoknak az EU-ból harmadik országba történő visszaszállítására vonatkozóan, és összehangolja ezeket a műveleteket (azt azonban az egyes uniós országok maguk határozzák meg, hogy kit utasítanak ki a területükről).
 • Információmegosztás – a Frontex olyan információs rendszereket fejleszt ki és működtet, amelyek lehetővé teszik az információk gyors cseréjét a határigazgatási hatóságok között.

Kik látják hasznát tevékenységének?

Évente mintegy 700 millió ember lépi át Európa külső határait.

Az egyik legnagyobb kihívást ennélfogva az illegális tevékenységek felderítése jelenti, amelyet úgy kell megvalósítani, hogy ez ne késleltesse a többiek utazását.

A schengeni államok között nincs állandó határellenőrzés, ami megnöveli a külső határok ellenőrzésének fontosságát. A schengeni térségbe tartozó országok arra hagyatkoznak, hogy más uniós országok színvonalas határellenőrzést és határőrizetet biztosítanak.

Ha a schengeni térségen belül – például Olaszországban – ellopják valakinek az autóját, azt anélkül tudják a tolvajok eljuttatni a lengyel–ukrán határig, hogy határellenőrzésen kellene átesniük. Ha valaki hamis útlevéllel sikeresen bejut Finnországba, szabadon elutazhat akár Portugáliába is anélkül, hogy bárki feltartóztatná. Az embercsempészek által Franciaországba szállított embereket a csempészek akár Svédországba is akadály nélkül eljuttathatják.

Mindebből kifolyólag az összes uniós ország számára kulcsfontosságú az EU külső határainak ellenőrzése. A Frontex központi kapcsolattartó pontként működik és normákat határoz meg minden európai határőr számára. Az ügynökség gondoskodik a (hamisított dokumentumokkal, autótolvajlással, embercsempészettel stb. kapcsolatos) legfontosabb információk késedelem nélkül megosztásáról, biztosítva, hogy azokról mindegyik határigazgatási hatóság azonnal értesüljön.

A több tagországot érintő bűnözés elleni küzdelem nemcsak az információk megosztásáról szól azonban, hanem hosszú távra szóló megoldások kidolgozásáról is. A Frontex ezt azáltal valósítja meg, hogy képzési programokat fejleszt ki a különböző európai országokban dolgozó határőrök számára.

A Frontex segítségének köszönhetően elmélyült az együttműködés az EU-ban szolgálatot teljesítő határőrök között, akik megosztják egymással a rendelkezésükre álló ismereteket, és nemcsak a saját nemzeti határaikon zajló folyamatokkal kapcsolatos információkhoz férnek hozzá, hanem az EU összes külső határán zajló folyamatokkal kapcsolatos információkhoz is. A határőrök azokkal a legkorszerűbb módszerekkel és technológiákkal is megismerkedhetnek, amelyek javíthatják az általuk végzett munka színvonalát. Segíthetnek továbbá egymásnak abban az esetben, ha valamelyik határra szokatlanul nagy nyomás nehezedik.

Kapcsolat

Név
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
Honlap
https://frontex.europa.eu/hu/
Telefonszám
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Postai cím
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Lengyelország
Közösségi média