Skip to main content
Întreprinderea comună a UE

Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Prezentare generală

 • Rol: Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” (Întreprinderea comună KDT, de la Key Digital Technologies) este un parteneriat public-privat care gestionează un program de cercetare și inovare menit să sporească autonomia strategică a UE în sectorul componentelor și sistemelor electronice.
 • Director: Bert De Colvenaer
 • Membri sau parteneri:
  • UE, reprezentată de Comisie;
  • următoarele state participante: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria;
  • următoarele asociații industriale: EPoSS, AENEAS și INSIDE, care reprezintă sectorul micro- și nanoelectronicii, sistemele integrate inteligente și sistemele integrate/ciber-fizice.
 • Înființare: 2021
 • Număr de angajați: 31
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site web: Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”

Activități

Întreprinderea comună KDT finanțează proiecte pentru a se asigura că UE dispune de expertiza în domeniul tehnologiilor generice esențiale necesară pentru a fi un lider competitiv în economia digitală mondială. Aceasta include dezvoltarea de semiconductori și aplicații avansate, produse care sunt esențiale pentru societatea europeană și contribuie la realizarea strategiei digitale a UE și a Pactului verde european. Proiectele finanțate de întreprinderea comună KDT oferă soluții inteligente pentru:

 • mobilitate
 • asistență medicală
 • mediu
 • energie
 • societatea digitală
 • industria prelucrătoare

Obiectivele întreprinderii comune KDT sunt:

 • sporirea autonomiei strategice a UE în sectorul componentelor și sistemelor electronice
 • trecerea UE într-o poziție de lider în ceea ce privește excelența și inovarea științifică în domeniul tehnologiilor emergente pentru componente și sisteme electronice
 • garantarea faptului că tehnologiile pentru componente și sisteme electronice aduc soluții la provocările societale și de mediu ale Europei
 • sprijinirea cercetării și dezvoltării destinate creării de capacități de proiectare și producție în Europa pentru domenii strategice de aplicare
 • lansarea unui portofoliu echilibrat de proiecte mari și mici care să sprijine transferul rapid de tehnologii din mediul de cercetare în mediul industrial
 • promovarea unui ecosistem european dinamic de componente și sisteme electronice, bazat pe lanțuri valorice digitale, cu acces simplificat la produsele nou apărute
 • sprijinirea cercetării și dezvoltării destinate îmbunătățirii tehnologiilor pentru componente electronice care garantează securitatea, încrederea și eficiența energetică a infrastructurilor și sectoarelor critice din Europa
 • mobilizarea resurselor naționale și asigurarea coordonării programelor de cercetare și inovare naționale și europene în domeniul componentelor și sistemelor electronice
 • asigurarea coerenței între agenda strategică de cercetare și inovare a Întreprinderii comune KDT și politicile UE 

Întreprinderea comună KDT finanțează proiecte prin cereri de propuneri deschise și competitive, organizate o dată pe an.
 

Cine sunt beneficiarii?

Poate participa la proiecte orice întreprindere sau organizație de cercetare din UE sau din alte țări asociate la programul Orizont Europa.

În anumite condiții, pot fi eligibile pentru participare și întreprinderile și organizațiile cu sediul în alte țări. 
 

Informații suplimentare

Întreprinderea comună KDT se bazează pe programul unui parteneriat anterior de succes, Întreprinderea comună ECSEL. Următoarele documente oferă informații cu privire la acest program.

Colecție de proiecte (exemple de proiecte anterioare):

Impulsionarea transformării digitale în Europa (carte) 

Inovarea în acțiune (împreună cu alte întreprinderi comune)

Regulamentul Consiliului de instituire a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa, inclusiv a Întreprinderii comune KDT

Regulamentul de instituire a programului Orizont Europa

Raportul anual de activitate al întreprinderii comune ECSEL pentru anul 2020
 

Contact

Nume
Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”
Site
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail
Număr de telefon
00 32 2 221 81 02
Număr de fax
00 32 2 221 81 12
Adresă poștală
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale