Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Översikt

 • Uppgift: EU:s tillsynsmyndighet för tjänstepensioner och försäkring
 • Ordförande: Petra Hielkema
 • Direktör: Fausto Parente
 • Medlemmar: Företrädare för nationella försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheter
 • Inrättad: 2011
 • Antal anställda: 200
 • Plats: Frankfurt am Main (Tyskland)
 • Webbplats:Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Eiopa ingår i Europeiska systemet för finansiell tillsyn.  Eiopa är ett oberoende organ som ger råd till EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. 

Verksamhet

Eiopa

 • bidrar till att hålla det finansiella systemet stabilt
 • ser till att marknaderna och de finansiella produkterna är transparenta
 • bidrar till att skydda försäkrings-, pensions- och förmånstagare. 

Europeiska systemet för finansiell tillsyn omfattar

 • europeiska tillsynsmyndigheter
 • nationella tillsynsmyndigheter.

Systemet utgör en länk mellan den finansiella kontrollen på systemnivå och den finansiella kontrollen på företagsnivå men låter de nationella myndigheterna sköta den ordinarie tillsynen.

Målgrupper

 • Konsumenterna
  • Ökad öppenhet, enkelhet, tillgänglighet och rättvisa på den inre marknaden för pensioner och försäkringar.
  • Konsumentorganisationer kan lämna synpunkter i Eiopas arbetsgrupper.
 • Näringslivet
  • Högkvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn av försäkringsgivare och tjänstepensionsfonder.
  • Eiopa hjälper till att identifiera, bedöma, minska och hantera risker och hot mot den finansiella stabiliteten i försäkrings- och tjänstepensionssektorn.

Näringslivsorganisationer kan lämna synpunkter i Eiopas arbets-  och intressentgrupper.

Se också

Nyhetsbrev

Pressmeddelanden

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Webbplats
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefon
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Postadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Tyskland
Sociala medier