Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Euratom Supply Agency

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: Η διατήρηση τακτικού και ασφαλούς εφοδιασμού με πυρηνικά υλικά (μεταλλεύματα, αρχικά υλικά και ειδικά σχάσιμα υλικά) για όλους τους χρήστες της ΕΕ. 
 • Γενική Διευθύντρια κ. Agnieszka Kazmierczak 
 • Έτος ίδρυσης: 1960 
 • Αριθμός εργαζομένων: 17
 • Έδρα: Λουξεμβούργο
 • Ιστότοπος: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Τι ακριβώς κάνει

Ο Οργανισμός —επισήμως ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας― συγκροτήθηκε με τη συνθήκη Ευρατόμ. Ονομάζεται επίσης Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA).

Βασικό καθήκον του Οργανισμού είναι να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού όλων των χρηστών της ΕΕ με πυρηνικά υλικά και πυρηνικά καύσιμα. Καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών κοινής ωφελείας που παράγουν πυρηνική ενέργεια, των ερευνητικών αντιδραστήρων, των παραγωγών ιατρικών ραδιοϊσοτόπων και της βιομηχανίας της αλυσίδας εφοδιασμού με πυρηνική ενέργεια. 

Ο ESA παρακολουθεί την πυρηνική αγορά και προειδοποιεί σχετικά με τις τάσεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με πυρηνικά υλικά για ηλεκτροπαραγωγή και για άλλες χρήσεις. Μπορεί να λαμβάνει μέτρα με δική του πρωτοβουλία (π.χ. μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υλικών και καυσίμων για έρευνα και για ιατρικές χρήσεις) ή μπορεί να προτείνει μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ESA είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να υπογράψει συμβάσεις για την προμήθεια μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχάσιμων υλικών στην ΕΕ, και μπορεί να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση. Οι αποφάσεις του Οργανισμού σχετικά με συμβάσεις προμήθειας μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Επιτροπής στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών των εξουσιών του Οργανισμού. Στις λίγες περιπτώσεις προσφυγής κατά αποφάσεων του Οργανισμού, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τις αποφάσεις και δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας της. 

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας της ΕΕ ωφελούνται από τον ασφαλή εφοδιασμό σε υλικά για την παραγωγή ενέργειας.
 • Τα νοικοκυριά και οι οντότητες (επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία) της ΕΕ ωφελούνται από την πυρηνική ενέργεια.
 • Οι ιατροί πυρηνικής ιατρικής και οι ασθενείς ωφελούνται από υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την προμήθεια ιατρικών ραδιοϊσοτόπων.
 • Οι επιστήμονες ωφελούνται από πυρηνικά υλικά που καταστούν δυνατή την έρευνά τους. 
 • Η βιομηχανία που δραστηριοποιείται στον τομέα των πυρηνικών υπηρεσιών και της πυρηνικής ιατρικής ωφελείται από τη διαθεσιμότητα υλικών. 
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωφελείται από την εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού στην αγορά του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου.
 • Οι διεθνείς οργανισμοί (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ) ωφελούνται από την εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού.

Επικοινωνία

Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Όνομα
Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Ιστότοπος
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail
Esa-AAEatec [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Ταχυδρομική διεύθυνση
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης