Přejít na hlavní obsah
Agentura Euratomu

Zásobovací agentura Euratomu

Euratom Supply Agency

Přehled

 • Funkce: Udržovat pravidelné a bezpečné dodávky jaderného materiálu (rud, výchozího materiálu a zvláštního štěpného materiálu) pro všechny uživatele v EU. 
 • Generální ředitelka: pí Agnieszka Kazmierczak 
 • Rok zřízení: 1960 
 • Počet zaměstnanců: 17
 • Sídlo: Lucemburk
 • Internetové stránky: Zásobovací agentura Euratomu

Náplň činnosti

Agentura – oficiálně Zásobovací agentura Evropského společenství pro atomovou energii – byla zřízena Smlouvou o Euratomu. Používá se také název „Zásobovací agentura Euratomu“.

Hlavním úkolem agentury je zajistit bezpečnost dodávek jaderných materiálů a jaderného paliva pro všechny uživatele v EU. Uspokojuje potřeby zařízení vyrábějících jadernou energii, výzkumných reaktorů, výrobců lékařských radioizotopů a odvětví jaderného dodavatelského řetězce. 

Zásobovací agentura Euratomu sleduje jaderný trh a upozorňuje na trendy, které představují hrozbu pro bezpečnost dodávek jaderných materiálů do EU pro energetické a neenergetické účely. Může přijímat opatření sama (např. memorandum o porozumění s USA ohledně dostupnosti specializovaných materiálů a paliva pro výzkumné a lékařské účely) nebo může navrhnout opatření Evropské komisi.

Zásobovací agentura Euratomu je jediným subjektem, který může podepisovat smlouvy na dodávky rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů v EU a může odmítnout uzavření smlouvy. Rozhodnutí agentury týkající se smlouvy o dodávkách mohou být napadena u Komise, což funguje jako systém brzd a protivah v rámci pravomocí agentury. V několika málo případech odvolání proti rozhodnutím agentury Komise rozhodnutí potvrdila a nevyužila svého práva veta. 

Kdo má z činnosti agentury prospěch?

 • Ze spolehlivosti dodávek materiálů pro výrobu energie mají prospěch příslušná zařízení v EU.
 • Z jaderné energie mají prospěch evropské domácnosti a subjekty (podniky, školy, nemocnice).
 • Materiály nezbytné pro dodávku lékařských radioizotopů využívají lékaři a pacienti v oblasti nukleární medicíny.
 • Vědci potřebují jaderné materiály ke svému výzkumu. 
 • Dostupnost materiálů je zásadní také pro průmysl působící v oblasti jaderných služeb a nukleární medicíny. 
 • Odborných znalostí agentury v oblasti trhu s jaderným palivovým cyklem využívá Evropská komise.
 • Odborné znalosti agentury jsou přínosné i pro mezinárodní organizace (Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Agentura OECD pro jadernou energii).

Kontakt

Zásobovací agentura Euratomu

Jméno/Název
Zásobovací agentura Euratomu
Internetové stránky
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail
Esa-AAEatec [dot] europa [dot] eu
Telefonní číslo
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Poštovní adresa
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Lucemburk, Lucembursko
Sociální média