Gå til hovedindholdet
Euratom Supply Agency

Overblik

 • Rolle: Opretholdelse af en regelmæssig og sikker forsyning af nukleart materiale (malme, udgangsmateriale og specielle fissile materialer) til alle brugere i EU. 
 • Generaldirektør: Agnieszka Kazmierczak 
 • Oprettet i: 1960 
 • Antal medarbejdere: 17
 • Sted: Luxembourg
 • Websted: Euratoms Forsyningsagentur

Hvad laver Euratoms Forsyningsagentur?

Agenturet – officielt kaldet Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur – blev oprettet ved Euratomtraktaten. Det kaldes også for Euratoms Forsyningsagentur (ESA).

Agenturets hovedopgave er at garantere forsyningssikkerheden for nukleare materialer og nukleart brændsel for alle EU's brugere. Det opfylder behovene hos forsyningsselskaber, der producerer kerneenergi, forskningsreaktorer, producenter af medicinske radioisotoper og industrien for den nukleare forsyningskæde. 

ESA overvåger det nukleare marked og advarer om de tendenser, der udgør en trussel mod sikkerheden for EU's forsyning af nukleare materialer til elproduktion og andre anvendelser end elproduktion. Det kan træffe foranstaltninger på egen hånd (f.eks. aftalememorandummet med USA om adgang til specialiserede materialer og brændsel til forskning og medicinsk brug) eller foreslå foranstaltninger til Europa-Kommissionen.

ESA er det eneste organ, der kan underskrive kontrakter om levering af malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer i EU, og det kan afvise at indgå en kontrakt. Der kan indbringes klager for Kommissionen over agenturets beslutninger vedrørende forsyningskontrakten som en kontrolforanstaltning for agenturets beføjelser. I de få tilfælde af klager over agenturets afgørelser bekræftede Kommissionen afgørelserne og gjorde ikke brug af sin vetoret. 

Hvem har gavn af det?

 • EU's forsyningsselskaber nyder godt af en sikker forsyning af materialer til elproduktion.
 • Husholdninger og enheder (virksomheder, skoler, hospitaler) i EU nyder godt af kerneenergi.
 • Nuklearmedicinske læger og patienter nyder godt af de materialer, der er nødvendige for forsyningen af medicinske radioisotoper.
 • Forskere nyder godt af nukleare materialer, der muliggør deres forskning. 
 • Industrien, der er aktiv inden for nukleare tjenester og nuklearmedicin, nyder godt af materialernes tilgængelighed. 
 • Europa-Kommissionen nyder godt af agenturets ekspertise på markedet for det nukleare brændselskredsløb.
 • Internationale organisationer (Den Internationale Atomenergiorganisation, OECD's Kerneenergiagentur) nyder godt af agenturets ekspertise.

Kontakt

Euratoms Forsyningsagentur

Navn
Euratoms Forsyningsagentur
Websted
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail
Esa-AAEatec [dot] europa [dot] eu
Telefonnummer
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Postadresse
Europa-Kommissionen, Euratoms Forsyningsagentur, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luxembourg
Sociale medier