Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Overzicht

 • Taak: De Gemeenschappelijke Onderneming "Digitale sleuteltechnologieën" is een publiek-privaat partnerschap dat een onderzoeks- en innovatieprogramma beheert dat tot doel heeft de strategische autonomie van de EU in de sector elektronische componenten en systemen te versterken.
 • Uitvoerend directeur ad interim: Yves Gigase
 • Leden / partners:
  • de EU, vertegenwoordigd door de Commissie;
  • de volgende deelnemende staten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden;
  • de volgende brancheorganisaties: EPoSS, AENEAS en INSIDE, die de sectoren micro- en nano-elektronica, slimme geïntegreerde systemen en ingebedde/cyberfysieke systemen vertegenwoordigen.
 • Opgericht: 2021
 • Medewerkers: 31
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Key Digital Technologies Joint Undertaking

Wat doet het?

De Gemeenschappelijke Onderneming "Digitale sleuteltechnologieën" financiert projecten om ervoor te zorgen dat de EU over de nodige deskundigheid beschikt op het gebied van sleuteltechnologieën om een concurrerende leider van de mondiale digitale economie te worden. Dit omvat de ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiders en toepassingen die van cruciaal belang zijn voor de Europese samenleving en bijdragen aan de digitale strategie van de EU en de Europese Green Deal. Door de Gemeenschappelijke Onderneming gefinancierde projecten bieden slimme oplossingen voor:

 • mobiliteit
 • gezondheidszorg
 • het milieu
 • energie
 • de digitale samenleving
 • productie

De doelstellingen van de Gemeenschappelijke Onderneming zijn:

 • de strategische autonomie van de EU op het gebied van elektronische componenten en systemen versterken
 • wetenschappelijke excellentie en leiderschap van de EU op het gebied van innovatie inzake opkomende componenten- en systeemtechnologieën
 • ervoor zorgen dat componenten- en systeemtechnologieën een antwoord bieden op de maatschappelijke en milieuproblemen waar Europa mee kampt
 • ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling voor het opzetten van ontwerp- en productiecapaciteit in Europa voor strategische toepassingsgebieden
 • een evenwichtige portefeuille van grote en kleine projecten ter ondersteuning van de snelle overdracht van technologieën van het onderzoeksniveau naar de industriële omgeving
 • een dynamisch EU-breed ecosysteem voor elektronische componenten en systemen op basis van digitale waardeketens met vereenvoudigde toegang voor nieuwkomers
 • ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling voor het verbeteren van componententechnologieën die veiligheid, vertrouwen en energie-efficiëntie garanderen voor kritieke infrastructuren en sectoren in Europa
 • de inzet van nationale middelen voor en het coördineren van onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Unie en de lidstaten op het gebied van elektronische componenten en systemen
 • samenhang tussen de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de Gemeenschappelijke Onderneming en het EU-beleid 

De Gemeenschappelijke Onderneming "Digitale sleuteltechnologieën" financiert elk jaar projecten via open en vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen.
 

Wie is erbij gebaat?

Alle bedrijven of onderzoeksorganisaties in de EU of in andere met het programma Horizon Europa geassocieerde landen kunnen aan projecten deelnemen.

Bedrijven en organisaties die in andere landen gevestigd zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor deelname. 
 

Nadere informatie

De Gemeenschappelijke Onderneming "Digitale sleuteltechnologieën" bouwt voort op haar voorganger, het succesvolle programma van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel. De volgende documenten bevatten informatie over dat programma.

Projectboek (voorbeelden van eerdere projecten):

Powering the Digital Transformation in Europe (boek) 

Innovatie in actie (samen met andere gemeenschappelijke ondernemingen)

Verordening van de Raad voor de oprichting van Gemeenschappelijke Onderneming in het kader van Horizon Europa, waaronder de Gemeenschappelijke Onderneming "Digitale sleuteltechnologieën"

Verordening tot oprichting van het programma Digitaal Europa

Jaarlijks activiteitenverslag 2020 van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

Jaarlijks activiteitenverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

Financiering aanvragen 

 

Contact

Naam
Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”
Website
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
00 32 2 221 81 02
Postadres
White Atrium Building, Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Brussel, België
Sociale media