Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Budapeštas

Oficialiosios ES kalbos: vengrų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: Vengrijos forintas (HUF). Vengrija šiuo metu rengiasi įsivesti eurą.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Vengrija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, turintis vykdomosios valdžios įgaliojimus, o valstybės vadovas – prezidentas, kurio pagrindinės užduotys yra reprezentacinės. Vengrija suskirstyta į 19 apygardų, Budapeštą ir 23 apygardos statusą turinčius miestus.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Vengrijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (23,5 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,7 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,5 %).

ES vidaus prekyba sudaro 78 % Vengrijos eksporto (į Vokietiją – 28 %, į Rumuniją, Slovakiją, Austriją ir Italiją – po 5 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (3 %) ir Jungtinę Karalystę (3 %).

71 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 24 %, iš Austrijos – 6 %, iš Lenkijos ir Nyderlandų – po 5 %), o iš ES nepriklausančių šalių 9 % importo atvežama iš Kinijos ir 4 % iš Korėjos Respublikos.

Vengrija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Vengrijai atstovauja 21 narys. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Vengrijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Vengrijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Vengrijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2011 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Vengrijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Olivéris Várhelyi, atsakingas už kaimynystę ir plėtrą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Vengrijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Vengrijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Vengrijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Vengrija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Vengrijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Vengrija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Vengrijoje 

Vengrijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Vengrijai.