Direct naar de inhoud

In het kort

Staatsbestel

Hongarije is een parlementaire republiek. De premier is regeringsleider en bezit de meeste uitvoerende macht bezit. De president is het staatshoofd en heeft voornamelijk representatieve taken. Hongarije is onderverdeeld in 19 provincies, Boedapest, en 25 steden met autoriteit op provincieniveau.

Handel en economie

Het Hongaarse bbp per hoofd van de bevolking van 27.000 euro ligt onder het EU-gemiddelde (35.500 euro). Daarmee is Hongarije goed voor 1 % van het totale bbp van de EU.

(Bron: Eurostat — cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)

(Bron: Eurostat — cijfers voor in- en uitvoer)

Hongarije in de EU

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Hongarije?

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar

  

Door de EU gefinancierde projecten in Hongarije 

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.

Meer informatie over EU-steun voor Hongarije